дате на люлка

България: тежкият живот на самотните деца

Deca.bg Новини

Никой не знае колко точно са децата в България, чиито родители живеят или работят в чужбина. Липсва институция, която да поддържа база данни за техния брой. От фондация „Партньори-България“ предполагат, че в началото на 2015 те са били около 200 хиляди. С други думи: според фондацията, всяко четвърто българче се отглежда от баба и дядо или други роднини. В Източните …

Бележник 2015 отбелязва слаб напредък в грижата за децата – „3.20“

Deca.bg Доклади и становища, Новини

За четвърта поредна година Национална мрежа за децата представи „Бележник 2015: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата“. Целта на документа е да направи преглед на напредъка на изпълнението на ангажиментите на държавата към децата. Най-високата оценка в документа е добър 4.29 за подобласт образование и грижи в ранна детска възраст. Напредъкът в нея е чувствителен в сравнение с миналата …

Добра практика на Фондация Лумос и Община Генерал Тошево за подкрепа на деца и семейства в риск

Deca.bg Новини

30 семейства в риск, от осем населени места, са получили подкрепа в рамките на иновативна програма, целяща да предотврати основните рискове за бебета и малки деца и да спре настаняването им извън семейството. Програмата е част от подкрепата, която Лумос оказва на общински и държавни власти в регион Добрич за превенция на изоставянето на деца и ще бъде представена на …

ФРГИ обявява конкурс по програма „Дъга“

Deca.bg Новини

ФРГИ търси идейни предложения за детско и младежкото разивитие по програма „Дъга“ 2015-2017. Одобрени ще бъдат иновативни идеи за интегриране на деца и младежи от уязвими групи, базирани на системен подход за развитие на детето, неговото семейство и общност. Кандидатстването и съответно получаване на финансирането, се осъществява на два етапа. Първият етап включва представяне на концепция/идейно предложение, а вторият – …

Анализ на предизивикателствата пред децата и семействата в България

Deca.bg Новини

На 17 февруари 2015 г. в София, УНИЦЕФ– България бе домакин на среща, която целеше да направи междинен партньорски преглед на напредъка в рамките на Програмата за сътрудничество между УНИЦЕФ и правителството на Р България за периода 2013 – 2017 г. По време на срещата бе представен анализ на ситуацията с децата и жените в България през 2015 г., който …

Миролюба Бенатова представя: Заложници на децата си

Deca.bg Новини

Около 200 хиляди деца и възрастни у нас са с над 90 процента инвалидност. Това показва статистиката от последното преброяване. За децата с множество увреждания, които навършат пълнолетие, държавата не е предвидила никаква грижа, освен минимална пенсия. А родителите им се превръщат в техни заложници. Източник: Нова ТВ

Весела Банова: Думите, с които се обръщаме към детето въздействат, директно върху тялото му

Deca.bg Новини

За случаите на изоставяне на новородени, за процеса на деинституционализация у нас, Агенция „Фокус“ разговаря с психоаналитика Весела Банова, автор на различни книги за развитието на детето, сред които „Ръководство по релационна психомоторика“ и „Психомоторно развитие и психомоторни практики“, бивш заместник-председател на Държавната агенция за закрила на детето, психолог в Сдружение „Дете и пространство“. Фокус: Г-жо Банова, като психоаналитик как …

Правото на детето на лични контакти и с двамата родители ще бъде обсъдено на конференция

Deca.bg Новини

Конференция на тема „Правото на детето на лични контакти и с двамата родители. Родителски конфликти” ще се състои на 20 януари 2015 г., вторник, от 9:30 часа в зала 5 на Министерството на труда и социалната политика. Тя е организирана от Държавната агенция за закрила на детето в партньорство с граждански организации. На форума ще бъде обсъдена тревожната тенденция на …

Училището е основният източник на подкрепа за родителите на деца със специални образователни потребности

Deca.bg Новини

Над 250 учители, директори и специалисти обсъдиха предизвикателствата, които срещат във всекидневната си работа, образователните политики и практическите измерения на приобщаващото образование на международната конференция по приобщаващо образование, която се проведе в Аулата на СУ в събота. Конференцията беше открита от зам.-министъра на образованието Ваня Кастрева и председателя на Комисията по образованието и науката Милена Дамянова. Събранието е организирано от …

Ще ги изядеш всичките или ще ти ги изсипя във врата

Deca.bg Новини

Всяко дете има право мнението му да бъде зачитано. Насърчаването на детето да прави избор го учи на независимост. Упражняването на правото на мнение е процес, в който то се учи да формира и да изказва мисли. Ако участва във вземането на решения по въпроси за своя живот, то ще знае как да прави това много по-добре, когато порасне. Включително …