13 центъра за деца отварят врати в София

Deca.bg Новини

Очаква се всички те да заработят в началото на февруари 2015 г. 13 центъра за деца със специални нужди и лишени от родителска грижа предстои да бъдат открити в столицата. Те ще по-добри условия от тези в големите институции. Общо 206 деца се очаква да бъдат изведени от домовете в началото на 2015 г. В тези къщички те трябва да …

Близо 15 хиляди деца в страната са на ресурсно подпомагане

Deca.bg Новини

Основният проблем на ресурсните центрове е нагласата на обществото към не приемането на децата с проблеми в общо образователната среда, заяви Калина Христова – зам.- председател на Националната асоциация на ресурсните учители в България. На 24 април 2014 г. в Монтана се проведе национална конференция с участието на експерти от 11 ресурсни центъра в цялата страна. По време на срещата …