Сирийски деца бежанци в час по математика

Сирийското „поколение нула“

Deca.bg Новини

Бъдещето на едно цяло поколение е под въпрос – само в Турция, която до момента е приела над 2 милиона сирийски бежанци, стотици хиляди деца не ходят на училище. Пред очите ни израства сирийското „поколение нула“. Необразовани и без бъдеще – проблемът със сирийските деца, лишени от възможността да посещават училище, занимава международни организации, представители на гражданското общество, учени, преподаватели …

Кампания на УНИЦЕФ и bTV срещу насилието над деца

Deca.bg Новини

През месец ноември 2014 г. bTV и УНИЦЕФ България стартираха съвместна социална кампания, целяща да повиши осведомеността на обществото относно проблемите с насилие над деца, последствията от него и начините да бъде осигурена адекватна подкрепа и грижа за пострадалите. Освен мащабна информационна и застъпническа кампания, кулминацията на инициативата ще бъде благотворителен телевизионен формат, който ще се състои през януари 2015 …

Дълго чаканата стъпка в защита правата на децата, лишени от свобода

Deca.bg Новини

Днес Общото събрание на Организацията на обединените нации (UNGA) официално поиска провеждането на световно проучване относно децата, лишени от свобода. В резолюцията за правата на детето Общото събрание на ООН изрично призова Комисията да проведе “детайлно глобално изследване, засягащо децата, лишени от свобода“ [1]. Това е резултатът от успеха на кампания, инициираща старта и нуждата от такова проучване, както и …

Родители протестираха за неспазването на детските права

Deca.bg Новини

Вчера се навършиха 25 години, откакто България ратифицира Конвенцията на ООН за защита правата на децата. Протестът бе организиран от Асоциацията за детско развитие „Член 24“, предаде БНР. (Правата на детето са формулирани в чл. 24 от Хартата за основните права на Европейския съюз.) Според инициаторите на протеста, макар България да е подписала конвенцията,  у нас все още има случаи …

Срещата между чуждестранни кандидат-осиновители и децата става задължителна

Deca.bg Новини

Срещата между чужденците, които искат да осиновят българче, и самото дете става задължителна, съобщи Монитор. Това предвижда промяна в наредбата, която регламентира международните осиновявания у нас. Според промените задграничните кандидати вече няма да могат да осиновят българче, без да се срещнат лично с него. Досега разговорът между децата и потенциалните осиновители беше само препоръчителен. Идеята на експертите, изготвили проект за изцяло нова наредба, уреждаща …

Приемната грижа е 100% отдаденост

Deca.bg Новини

В интервю за радио „България“ Мирослав Долапчиев, председател на Националната асоциацията за приемна грижа, разказва за смисъла и ползите от приемното родителство. Макар и трудно през последните години приемната грижа в България успява да си пробие път като алтернативна грижа за децата, изоставени от семействата си. През 2009 г. приемни родители от страната създадоха Национална асоциация за приемна грижа, за да подкрепят …

Актуализирана е Националната карта на резидентните услуги за деца и младежи с увреждания

Deca.bg Новини

Актуализирана е Националната карта на резидентните услуги за деца и младежи с увреждания. Промените са извършени от Националното звено по деинституционализация, което функционира към проект «Детство за всички» и са приети от Междуведомствената работна група за управление и координация на процеса на деинституционализация на деца. Те предвиждат трансформирането на 16 Защитени жилища в 15 общини, към които няма насочени потребители …

Правото да пораснеш

Deca.bg Новини

Националната мрежа за децата обединява над 125 неправителствени организации, занимаващи се с проблемите на децата и семействата. Организацията работи за промяна на нагласите, свързани със спазването на правата на децата в България, и насърчава родителите да търсят различни подходи за възпитанието на децата. Тази статия е част от кампания, която цели да помогне на родителите и младите хора да развиват умения за …

Агенция за основните права: Помощ за спиране на трафика на деца чрез по-добро настойничество

Deca.bg Библиотека, Доклади и становища, Новини

Навсякъде в ЕС децата без родителски грижи са заложени на риска да станат жертви на злоупотреба или на трафик. Днес Агенцията за основните права (FRA) на ЕС публикува наръчник за укрепване на националните системи за настойничество на децата в Европа като част от стратегията на ЕС за борба с трафика, в която се признава жизненоважната роля на настойничеството за закрилата на …

Призивът на Юън Макгрегър

Deca.bg Библиотека, Мултимедия

На всеки 6 минути едно дете загива от глад… Давайки подкрепата си за кампанията на UNICEF, британският актьор апелира за помощ за гладуващите деца на Сомалия