Бележник 2015 отбелязва слаб напредък в грижата за децата – „3.20“

Deca.bg Доклади и становища, Новини

За четвърта поредна година Национална мрежа за децата представи „Бележник 2015: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата“. Целта на документа е да направи преглед на напредъка на изпълнението на ангажиментите на държавата към децата. Най-високата оценка в документа е добър 4.29 за подобласт образование и грижи в ранна детска възраст. Напредъкът в нея е чувствителен в сравнение с миналата …

Национална мрежа за децата подкрепи становище на неправителствени организации по повод законодателни промени, касаещи живота на преждевременно родените бебета

Deca.bg Новини

В началото на декември 2014 г. Министерство на здравеопазването публикува предложения за промени в проектите за стандарт по неонатoлогия и Наредба № 12 за стандарта по акушерство и гинекология. Те предвиждат отново въвеждане на дефиниция за “жизнеспособност”, която беше отпаднала в проекта на наредбата от юли 2014 г., но с драстично повишение на количественото измерение спрямо последно действалото определение за …

Националната мрежа за децата: Кой ще повярва на дете с аутизъм?

Deca.bg Новини

„Кой ще повярва на дете с аутизъм?“ Това е казала директорката на ІV-то помощно училище „Проф. Димитър Кацаров“ в София, когато майката на 13-годишната Ана-Мария Симеонова е отишла да потърси отговор дали детето й е било насилено, разказва Радосвета Симеонова. Същият въпрос използва и Националната мрежа за децата в призива си за реакция по случая и за да привлече вниманието …

Национална мрежа за децата алармира за нарушаване правата и минималните стандарти в третирането на деца и лица, получили международна закрила

Deca.bg Новини

Националната мрежа за децата изпрати на 11 август 2014 г. отворено писмо до Президента, Омбудсмана на Република България, Министърът на труда и социалната политика, АСП, Държавната агенция за бежанците, ДАЗД, ВКБООН и УНИЦЕФ – България относно необходимостта от намеса за решаването на въпроса с прекратяване на раздаването на дължимите месечни помощи за деца от семейства на бежанци. От края на 2013 г. АСП чрез своите регионалнии местни …

Национална мрежа за децата се присъедини към Международната коалиция за ратифициране на Трети факултативен протокол на КООНПД

Deca.bg Новини

Национална мрежа за децата стана член на Международната коалиция за ратифициране на Трети факултативен протокол на Конвенцията на ООН за правата на детето. Един от фокусите на работа на коалицията е да следи процеса на ратификация на документа в страните по света. Третият факултативен протокол към Конвенцията на ООН за правата на детето позволява на деца или на техни представители да депозират …

Национална мрежа за децата отличи 10-ма герои на децата в годишните награди „Златна ябълка“

Deca.bg Новини

Управителният съвет на Национална мрежа за децата реши да връчи тази година специалната награда на еврокомисар Кристалина Георгиева. Мотивът за това е свързан с особеното внимание и съпричастност, които тя проявява от началото на нейния мандат към проблемите и положението на децата в България. Въпреки своята натоварена международна работа, Комисар Георгиева поддържа редовен контакт с българските деца и техните семейства, подкрепяйки …

Национална мрежа за децата апелира: „Приемната грижа е подкрепа, а не начин за печелене на пари“

Deca.bg Новини

Национална мрежа за децата категорично възразява срещу представянето на приемната грижа като бизнес, в който се въртят 14 милиона лева. Мрежата заявява, че публикациите и репортажите, които се разпространяват през последните седмици в някои от медиите са с невярно съдържание и целят да компрометират развитието на приемната грижа в страната, като атакуват приемните родители по изключително неприемлив начин. Според НМД фактът, …

Бележник 2014 – Област „Детско правосъдие“

Deca.bg Новини

„Бележник 2014: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?” е трети пореден годишен доклад на Национална мрежа за децата. Той оценява изпълнението на избрани държавни ангажименти в сферата на политиките за деца и семейства в България в рамките на календарната 2013 г. „Бележник 2014” включва 5 области, 16 подобласти и 42 ангажимента. За пръв път през 2014 г. …

Преди края на учебната година правителството получи оценки за грижата на децата на България

Deca.bg Доклади и становища, Новини

За трета поредна година правителството получи оценка среден 3 в „Бележник 2014: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?“ на Национална мрежа за децата. Бележникът е ежегоден доклад, който показва степента на изпълнението на ангажименти, свързани с политиките за деца и семейства и поети от правителството. Бележник 2014 бе представен на 12 май 2014 г. в Министерски съвет. …