Приемни семейства спасяват средно по 3 деца в риск всеки ден

Deca.bg Новини

Приемни семейства спасяват средно по 3 деца в риск всеки ден. През първото полугодие на годината при приемни родителите са били настанени 642 хлапета. Това са изоставени бебета, деца, жертва на домашно насилие или такива, които са били отглеждани в лоши условия. „Услугата приемна грижа се предприема само когато децата не могат да бъдат настанени при близки и роднини“, уточниха …

В Монтана беше открита Синя стая за разпит и изслушване на деца

Deca.bg Новини

Днес в Монтана беше открита т.нар. Синя стая – специализирано помещение за изслушване и разпит на деца, а на последващата кръгла маса професионалисти обсъдиха практики по щадящо изслушване на деца. Те разказаха за международните стандарти и националното законодателство в областта на правосъдието за детето. През последното десетилетие в България се утвърдиха добри практики по използването на специализирани помещения за изслушване …