Приемни семейства спасяват средно по 3 деца в риск всеки ден

Deca.bg Новини

Приемни семейства спасяват средно по 3 деца в риск всеки ден. През първото полугодие на годината при приемни родителите са били настанени 642 хлапета. Това са изоставени бебета, деца, жертва на домашно насилие или такива, които са били отглеждани в лоши условия. „Услугата приемна грижа се предприема само когато децата не могат да бъдат настанени при близки и роднини“, уточниха …