Мъртвородени бебета

Всяка година в България се раждат около 600 мъртвородени бебета – изключителна травма за техните родители. В същото време те нямат правото нито да кремират, нито да погребат децата си. Бебетата стават собственост на болницата, която ги изгаря като „биологичен отпадък”. Така родителите не могат дори да получат урна с прахта на бебето си или гробно място, което да посещават – изключително важен момент, който има огромно значение за траурния процес на родителите. Според психолози при родители, които са получили възможност да се сбогуват с бебето си и чиято емоционална травма е призната от обществото, се наблюдават значително по-малко депресивни и тревожни разстройства и по-бързо възстановяване.

Такава нехуманна и жестока практика не съществува в нито една от останалите страни-членки на Европейския съюз и трябва да спре. Ето защо в средата на 2012 г. БХК, сдружение „Естествено” и фондация „Родители за родители” внесоха за разглеждане предложения за промени в Наредба 2, която регламентира здравните изисквания към гробищни паркове и погребването и пренасянето на покойници.

Досега са постигнати положителни становища от министерствата за промяна на Закона за гражданската регистрация, правеща възможно погребването и кремацията на мъртвородени бебета. В момента тече процедура по внасяне на предложение за промяна на закона в Министерски съвет от страна на Министерството на правосъдието.

През 2013 г. организациите, инициирали кампанията “Децата ни не са биологичен отпадък” обявиха 13 юни, датата на началото на кампанията, за Ден, посветен на перинаталната загуба.

В началото на септември 2014 г. стана известно, че бившият здравен министър д-р Таня Андреева, напълно непрозрачно, без мотиви и без дебат, е взела решение за промяна на границата между раждане и аборт. Досега в стандарта по акушерство и гинекология за живородено дете се смяташе такова над 600 г и/или над 22 гестационна седмица (г.с.), а по новия стандарт критерият се променя на над 800 грама или 26 г.с. Организации изпратиха отворено писмо до министъра на здравеопазването Д-р Мирослав Ненков с искане като минимум да възстанови старите критерии или поне да ги коригирате на 600 грама и 24 г.с., аналогично на нормативната уредба в повечето европейски държави, както и да отпадне изискването за тридневна преживяемост преди гражданската регистрация на живородените бебета с екстремно ниско тегло.