Права на децата, лишени от родителска грижа

Домове за деца от 1 до 12 клас, февруари 2002 г.*

Като единствена съществуваща към 2002 г. форма на отглеждане на деца, лишени от родителска грижа, сериозната задача на тези домове е да отглеждат тази група деца в условия и среда, максимално приближени до семейната обстановка, да спомогнат за социалната адаптация и индивидуалното развитие на всяко дете, да подготвят възпитаниците си за бъдещата им реализация в обществото. Книгата съдържа наблюденията на изследователите на БХК и разглежда доколко и как съществуващите домове успяват да изпълнят тази задача, какви са условията за отглеждане и възпитание на децата, както и стандартът, при който живеят. Можете да я изтеглите оттук.

Домове за деца от предучилищна възраст, декември 2001 г.*

Книгата съдържа наблюденията на изследователите на БХК за всяко едно заведение за деца, лишени от родителска грижа, в отделни раздели за настаняване, материално-битови условия, медицинско обслужване, хранене, образование и възпитателна дейност, отдих, дисциплина и наказания, труд, персонал, инспекции, документи, финансиране, дарения, основни човешки права. Изтеглете електронния вариант на книгата оттук.

Домове за медико-социални грижи, ноември 2001 г.*

Към края на 2001 г. в България около 9000 деца, лишени от родителска грижа, живеят в 146 държавни домове за отглеждане и възпитание, 30 от които са домове за медико-социални грижи, т.е. за деца от 0 до 3 години. Книгата заключава, че домовете за медико-социални грижи са в най-добро състояние и с най-висок стандарт на грижа и възпитание в сравнение с напр. домовете за деца с умствена и физическа изостаналост или с възпитателните училища-интернати и социално-педагогически интернати. Изтеглете я от тук.

 


* Всички книги, издадени от БХК, могат да бъдат консултирани безплатно в офиса на организацията на ул. Върбица 7, гр. София.