БХК и прокурорски проверки 2010 г.

1. Дом за деца и младежи с умствена изостаналост, с. Могилино, обл. Русе  pdf icon доклади
 • 27 смъртни случая за 8 години – близо 4 на година. От тях 1 дете, починало в резултат на обесване, 2 – от недохранване (освен тях, други 8 от починалите също са страдали приживе от патологично недохранване, наред с друго), 5 – от пневмония, 2 – от зарази, 14 – от обща занемара. Между тези, починали поради неполагане на елементарна грижа за тях, има такива, починали само от декубитални рани (рани от залежаване).
 • Поне 24 случая на живи деца, страдащи от патологично недохранване. 9 случая на тежки увреждания в резултат на залежаване и липса на рехабилитация.
 • Огромен брой заразявания с опасни бактерии и паразити (85 случая) – белег за изключително ниска хигиена и контрол.
 • Множество тежки инциденти (21).
 • 12 домуващи, третирани с опасни лекарства, без грижа за страничните ефекти.
 • 4 случая на химическа имобилизация.
 • Поне един случай на физическа имобилизация.
 • Драстична некомпетентност на персонала.
 • Преди закриването си през 2009 г. персоналът системно е бил в толкова намален състав, че е било застрашено не само здравето, но и физическата безопасност на домуващите.
2. Дом за деца и младежи с умствена изостаналост, с. Медвен, обл. Сливен pdf icon доклади
 • 20 смъртни случая (вероятно и повече – нередовна документация; например, няма документи за един установен смъртен случай). От тях: 1 от недохранване, 5 от занемара, 7 от зараза (дизентерия), 1 от злополука, 4 без установена истинска причина, например, „детска церебрална парализа“ или „други и неуточнени аномалии“.
 • Трайна липса на незаместим персонал – логопед, психолог, рехабилитатор. Персоналът – некомпетентен да овладява автоагресия и агресия у децата. Лош достъп до бърза помощ поради местоположението.
 • 46 случая на заразяване с опасни бактерии (причиняващи, например, дизентерия, хепатит).
 • Един случай на сексуално насилие, в рехабилитационната болница в Котел. Никаква закрила на детето; никаква наложена отговорност.
 • 11 тежки инцидента.
 • Системна физическа имобилизация на 7 деца. 5 от тях са преживели месеци, вързани: едно от тях в периоди от 3 месеца (декември 2009 г. – март 2010 г.) е било имобилизирано общо 95 дни по 15 часа дневно = 1 425 часа; друго – също толкова в продължение на година (март 2009 г. – март 2010 г.); други три за 8 месеца били имобилизирани както следва: 85 дни по 15 часа дневно = 1 275 часа; 93 денонощия = 1 395 часа; и 87 денонощия = 1 305 часа.
 • 22 домуващи, третирани с опасни лекарства, без грижа за страничните ефекти.
 • 12 случая на химическа имобилизация.
 • 3 случая на живи домуващи, страдащи от недохранване.
3. Дом за деца с физически и умствени увреждания, с. Крушари, обл. Добрич pdf icon доклади
 • 56 смъртни случая. От тях – 11 от недохранване; 5 от занемара; 3 от пневмония; 7 без установена реална причина, например: „дълбока умствена изостаналост“, „тежка степен на олигофрения“, „неуточнена олигофрения“, детска церебрална парализа.
 • системна злоупотреба с опасни лекарства – безогледно на риска от животозастрашаващи странични ефекти; поне 20 деца са третирани с такива лекарства.
 • 164 случая на заразяване с опасни бактерии (причиняващи дизентерия и хепатит, например).
 • 3 случая на тежки инциденти, всички довели до счупване на кости.
 • Поне 10 живи деца страдат от патологично недохранване.
 • Един случай на химическа имобилизация.
4. Дом за деца и младежи с умствена изостаналост, с. Петрово, обл. Благоевград – статус до 2008 г. pdf icon доклади
 • 31 смъртни случая. От тях – 29 от занемаряване, 1 от пневмония.
 • 10 заразявания (дизентерия).
 • Лоша здравна грижа и недостиг на персонал: няма лекар на щат. Нощните дежурства се поемат само от една медицинска сестра и двама детегледачи. Деца умират от липса на специализирана грижа.
 • 1 тежък инцидент.
5. Дом за деца и младежи с умствена изостаналост, с. Рудник, обл. Варна pdf icon доклади
 • 6 смъртни случая, от които 1 от патологично недохранване и 3 от общо занемаряване.
 • Много ниско ниво на грижа, липса на достатъчно персонал, в т.ч. медицински. Няма рехабилитатор и лекар на щат. Нощните дежурства се поемат от една санитарка и една медицинска сестра; в някои дни няма нито една мед. сестра. Специален педагог, психолог и логопед няма и в щатното разписание. Указания за по-добра грижа не се изпълняват.[1] В резултат, 2 смъртни случая за 2 години: М. Я., 6 г., умира от недохранване, въпреки точни инструкции към персонала, как да храни детето. Б. Ст. имал нужда от незабавна и спешна рехабилитация още през 2008 г. До 2010 г. такава не е осигурена. Намерен в много тежко занемарено състояние. Скоро след проверката починал.
 • Системно изоставяне на децата за часове без наблюдение.
 • Въпреки вложените средства за изграждане на дневен център в двора на институцията, практически достъп до грижа там децата от ДДМУИ нямат. Специалистите от дневния център не контактуват с най – нуждаещите се деца; отчита се формално дейност, която не се осъществява на практика.
 • 3 случая на домуващи, третирани с опасни лекарства, без грижа за страничните ефекти.
 • 6 тежки инцидента.
 • 2 случая на живи домуващи, страдащи от недохранване.
 • 3 случая на химическа имобилизация.
[1]     Давани са такива: 2008 г. от ДАЗД до персонала и пак 2008 г. от външни експерти – поименни указания за грижа за всяко дете.

6. Дом за деца и младежи с умствена изостаналост, с. Петрово, обл. Стара Загора pdf icon доклади
 • 12 смъртни случая. От тях 3 от недохранване, 4 от занемара, 2 от зарази, 2 от пневмония, 1 от насилие.
 • 14 случая на заразяване с ентероколит (заразна болест).
 • 2 случая на тежки инциденти – счупена челюст и черепно – мозъчна травма. Отделно от това още една черепно – мозъчна травма вследствие насилие, от която детето умира.
 • 2 живи деца, страдащи от недохранване.
 • 7 случая на домуващи, третирани с опасни лекарства, без грижа за страничните ефекти.
 • 2 случая на сексуално насилие.
 • 4 случая на химическа имобилизация.
7. Дом за деца и младежи с умствена изостаналост, с. Сладък кладенец, обл. Стара Загора pdf icon доклади
 • 11 смъртни случая, от тях 4 от недохранване, 4 от занемара, 3 от пневмония.
 • 19 деца, третирани с опасни лекарства, без грижа за страничните ефекти.
 • 19 заразявания и тежки заразни болести (хепатит А, дизентерия).
 • 4 тежки инцидента.
 • 1 случай на насилие.
 • 2 случая на живи домуващи, страдащи от недохранване.
 • 1 случай на физическа имобилизация.
 • 5 случая на химическа имобилизация.
8. Дом за деца с умствена изостаналост, с. Гомотарци, обл. Видин pdf icon доклади
 • 9 смъртни случая, от които 1 от занемара, 2 от злополуки (задавяне), 5 от пневмония.
 • Поне 10 деца, третирани с опасни лекарства, без грижа за страничните ефекти.
 • 10 тежки инцидента (при 7 от тях счупване на кости).
 • 23 живи деца страдат от системно недохранване.
 • Поне 6 случая на химическа имобилизация.
9. Дом за деца и младежи с умствена изостаналост, гр. Кула, обл. Видин pdf icon доклади
 • 7 смъртни случая, от които: 1 от недохранване, 4 от занемара, 1 от пневмония, 1 без установена реална причина
 • 2 случая на насилие.
 • 5 живи деца в момента страдат от системно недохранване.
 • 5 домуващи са администрирани с опасни лекарства.
 • 1 случай на сексуално насилие.[2]
 • Поне 2 случая на химическа имобилизация.
[2]     Насилието е извършено преди настаняването на детето в институцията, но е било констатирано там.

10. Дом за младежи с умствена изостаналост, гр. Берковица, обл. Монтана pdf icon доклади
 • 7 смъртни случая, от които 2 от системно недохранване, 1 от занемара, 3 от пневмония.
 • 1 тежък инцидент.
 • 1 случай на домуващ, третиран с опасни лекарства, без грижа за страничните ефекти.
11. Дом за деца с умствена изостаналост, с. Искра, обл. Бургас pdf icon доклади
 • 10 смъртни случая, от тях 2 от занемара, 4 от пневмония, 1 реално без причина (детска церебрална парализа).
12. Дом за деца и младежи с умствена изостаналост, гр. Стража, обл. Търговище
 • 4 смъртни случаи, от които 2 от занемара, 1 от злополука.
13. Дом за деца с умствена изостаналост, с. Горна Козница, обл. Кюстендил pdf icon доклади
 • 1 смъртен случай от занемара.
 • Един тежък инцидент.
 • 1 случай на домуващ, третиран с опасни лекарства, без грижа за страничните ефекти.
 • 3 случая на физическа имобилизация.
14. Дом за деца и младежи с умствена изостаналост, с. Кермен, обл. Сливен pdf icon доклади
 • 2 смъртни случая, от които 1 от занемара и 1 от пневмония.
 • Поне 17 деца, третирани с опасни лекарства.
 • 2 тежки инцидента.
 • Поне 1 случай на химическа имобилизация.
 • 2 случая на физическа имобилизация.
15. Дом за деца с увреждания, гр. Васил Друмев, обл. Шумен pdf icon доклади
 • 16 случая на домуващи, третирани с опасни лекарства, без грижа за страничните ефекти.
 • 21 случая на живи домуващи, страдащи от недохранване.
 • 8 тежки инцидента.
 • 2 случая на сексуално насилие.
 • 92 заразявания и тежки заразни болести (вкл. дизентерия).
 • 24 случая на химическа имобилизация.
16. Дом за деца и младежи с умствена изостаналост, с. Видраре, обл. Ботевград
 • 11 смъртни случая, от които 3 от системно недохранване, 2 от пневмония, 2 от занемара, 2 от зарази.
 • 1 случай на домуващ, третиран с опасни лекарства, без грижа за страничните ефекти.
 • 4 случая на туберколоза.
 • 3 тежки инцидента (всички с фрактури).
17. Дом за деца и младежи с умствена изостаналост, с. Кошарица, обл. Бургас pdf icon доклади
 • 3 смъртни случаи, от които 1 от недохранване, 1 злополука, 1 пневмония.
 • 11 зарази и тежки заразни болести (гастроентероколитис, салмонелоза, дизентерия).
 • 2 тежки инцидента.
 • 1 случай на насилие.
18. Дом за деца с умствена изостаналост „Дъга“, София
 • 5 смъртни случая, от които 2 от пневмония и 1 от недохранване.
 • 1 тежък инцидент.
 • 21 тежки заразни болести (вкл. дизентерия).
19. Дом за деца и младежи с умствена изостаналост, с. Илаков рът, обл. Велико Търново
 • 2 смъртни случая, от които 1 от занемара, 1 от злополука.
 • 3 тежки инцидента.
 • 1 случай на насилие.
20. Дом за деца с умствена изостаналост, с. Михалци, обл. Велико Търново
 • 1 смъртен случай.
 • 96 тежки заразни болести (вкл. дизентерия и паразитози).
 • 1 тежък инцидент.
21. Дом за деца и младежи с умствена изостаналост, с. Петрово, обл. Благоевград – статус към момента на проверката pdf icon доклади
 • 14 случая на химическа имобилизация.
 • 11 домуващи, третирани с опасни лекарства, без грижа за страничните ефекти.
 • 1 тежък инцидент.
 • Един жив домуващ, страдащ от недохранване.
22. Дом за деца и младежи с умствена изостаналост, гр. Мездра, обл. Враца
 • 8 смъртни случая, от тях 5 от занемара, 1 от пневмония, 1 от системно недохранване.
 • 4 домуващи, третирани с опасни лекарства, без грижа за страничните ефекти.
 • 2 зарази.
 • 1 случай на физическа имобилизация.
 • 3 случая на химическа имобилизация.
23. Дом за деца с умствена изостаналост, с. Горски Сеновец, обл. Велико Търново
 • 5 смъртни случая, от които 2 от пневмония и 2 реално без причина.
 • 58 зарази и тежки заразни болести (вкл. дизентерия).
24. Дом за деца и младежи с умствена изостаналост, с. Просторно, обл. Разград
 • 2  тежки инцидента.
 • 9 домуващи, третирани с опасни лекарства, без грижа за страничните ефекти.
 • 1 случай на сексуално насилие.
 • 1 случай на физическа имобилизация.
 • 10 случая на химическа имобилизация.
25. Дом за деца и младежи с умствена изостаналост, с. Згалево, обл. Плевен
 • 1 случай на насилие.
 • 1 домуващ, третиран с опасни лекарства, без грижа за страничните ефекти.
 • 1 тежък инцидент (фрактура).
 • 1 случай на химическа имобилизация.
26. Дом за деца и младежи с умствена изостаналост, с. Търнава, обл. Враца
 • 8 случая, третирани с опасни лекарства, без грижа за страничните ефекти.
 • 10 живи домуващи, страдащи от недохранване.
 • 1 случай на физическа имобилизация.
Досъдебни производства

Досъдебни производства, образувани след проверките на БХК в домовете за деца с увреждания през 2010 г. и 2011 г. pdf icon доклади