Права на децата с психични заболявания, ментални увреждания и интелектуални затруднения

Образувани, висящи и спрени досъдебни производства относно престъпления срещу деца в институции, ноември 2014 г.

Доклад за процеса на деинституционализацията на домовете за деца „Метаморфозата ДМСГД – проблем или потенциал. Кризата и възможностите в реформата“, септември 2014 г.

Положението с основните права на хора с психични проблеми и лица с интелектуални затруднения в България, 2011 г.

Резултатите от проверките проведени от БХК във всички домове за деца с увреждания в България, 2010 г.

Списък с имена на недохранени деца в домове за деца (и младежи) с умствени увреждания, 2010 г.

Списък с имена на деца, починали в домовете за деца (и младежи) с умствени увреждания за периода 2000 – 2010 г., 2010 г.

Оценка на потребностите на структурите, ангажирани с процеса на деинституционализация на грижата за лица с тежки психични заболявания и с ментални увреждания, август 2009 г.

Доклад-оценка на състоянието и перспективите пред детските институции в България и на напредъка в изпълнение на правителствените ангажименти по Конвенцията за закрила на детето на ООН, ноември 2006 г.

Правата на човека в българските затворени институции, септември 2006 г. (англ.)

Домове за деца със специални нужди, юни 2002 г.*

Книгата „Домовете за деца със специални нужди“ е петата от поредицата книги, с които Български хелзинкски комитет прави подробен детайлен анализ на положението на децата в българските институции. Предговорът е достъпен за изтегляне тук

Помощните училища в България, декември 2002 г.*

Последната публикация от поредицата „Децата в институциите“ на БХК се спира върху положението в помощните училища в България. Помощните училища са специални училища, които предоставят обучение на деца с по-леки форми на умствена изостаналост. Книгата представлява заключителната от изследването на състоянието на детските институции в България, което БХК осъществи от 1999 до 2002 г. Електронната ѝ версия е достъпна за изтегляне тук.

 


 

* Всички книги, издадени от БХК, могат да бъдат консултирани безплатно в офиса на организацията на ул. Върбица 7, гр. София.