Доклади

Тук можете да се запознаете със специалните доклади на БХК по различни области от правата на детето като положението в затворените институции, правата на децата със специални образователни нужди, достъпът до правосъдие, проблеми на децата от малцинствата и други.