Психиатрични заведения

През 2001 г. БХК проведе мониторинг на всички психиатрични болници в страната, включително на тези за детска грижа. Фокусът на изследванията беше върху правата на пациентите, настанени за задължително лечение. След приключване на мониторинга, представители на БХК участваха в разработване на промени в Закона за здравето, насочени към осигуряване на защита от произволно настаняване на пациенти. В резултат, през юли 2005 г. влезе в сила съвместно разработена между БХК и Министерство на здравеопазването наредба за физическите мерки за имобилизация и изолация на лица с психични разстройства в психиатричните стационари. Представители на БХК бяха поканени и се включиха в комисии към държавните психиатрични болници и диспансери за регулярни проверки на практиките по имобилизация на психично болни лица.

През 2005 г. екип от изследователи на БХК посети всички държавни психиатрични болници повторно, както и няколко областни психодиспансера. Бяха регистрирани много случаи на незаконно задържане на пациенти за задължително лечение. В материално отношение, както и по отношение на спазване на основни права на пациентите, психиатричните болници породиха сериозна загриженост. За някои от най-драстичните нарушения – летални изходи на пациенти в условия на имобилизация, нарушаване на изборни права и неспазване на процедурата по настаняване, БХК сезира своята Правна програма, която от своя страна заведе дела в съответните съдилища.

В резултат, няколко години по-късно БХК спечели дело в Софийски районен съд, който осъди психиатрична болница „Д-р Г. Кисьов“ за дискриминация спрямо свой пациент, тъй като го е лишила от избирателното му право.

Тук ще откриете всички книги и доклади на БХК посветени на правата на децата с психични заболявания, ментални увреждания и интелектуални затруднения.