Нашата мисия

БХК е поел траен ангажимент към децата на България и най-вече към тези, които са крайно уязвими — децата, живеещи в институции, включително в домове за деца с умствени затруднения, домове за медико-социални грижи, социално-педагогически интернати, възпитателни училища-интернати, домове за временно настаняване на малолетни и непълнолетни.

БХК извършва наблюдение на тези институции от 1997 г. Проектите, в които организацията участва, имат две основни цели — привличане вниманието на националната и международна общественост към проблемите в тази сфера чрез разгласяване на изследвания и застъпнически кампании, както и воденето на стратегически съдебни дела — такива, които променят системата и подобряват условията на живот на цели групи хора.

На този сайт можеш да научиш повече за проектите на БХК и техните резултати, да се запознаеш с децата, които срещат изследователите, както и със законовата рамка в тази сфера. Не на последно място, можеш да участваш активно в подобряването на детския живот, като се включиш в нашите акции и кампании.

За настоящия проект

Това е специален сайт на БХК, посветен на правата на детето. В него ще откриеш доклади, статии, анализи, кампании и мнения от експерти в областта. Ще разбереш какво мислят самите деца и ще видиш света през техните очи. Можеш да намериш още и линк към петиции, както и други възможни начини да подкрепиш, защитиш или окуражиш по-малките и тяхното бъдеще.

Целта ни е да съберем на едно място и да направим достъпна цялата информация относно правата на детето, така че да осведомим и улесним дейността на експерти, активисти и хора, които искат да помогнат. Или накратко, да запознаем всички, които се интересуват от темата, с актуалната ситуация в България, засягаща детските права и свободи.

Сайтът е естествено продължение на проекта “Деца в институциите”, по който БХК работи от края на 90-те години. Ето защо тук ще намериш детайлна информация най-вече за децата, които са крайно уязвими – тези, живеещи в институции, включително домове за деца с умствени затруднения, домове за медико-социални грижи, социално-педагогически интернати, възпитателни училища-интернати, домо-ве за временно настаняване на малолетни и непълнолетни.

Ако имаш въпроси, препоръки, проекти, по които искаш да работим заедно или просто да публикуваме, можеш да се свържеш с нас тук.