Пътна карта за изпълнение на Концепцията за държавна политика в областта на правосъдието за детето (2013 – 2014 г.)

Оригиналният текст е достъпен електронно тук.

На заседанието си на 03 август 2011 г. Министерският съвет прие Концепцията за държавната политика в областта на правосъдието за детето с цел изпълнението на ангажиментите, поети през последните двадесет години от държавата с присъединяването й към редица международни договори, и за да отговори на изискванията на международните организации, в които България членува, за съвременно и хуманно отношение към децата в конфликт със закона.

На заседанието си на 01 март 2013 г. Министерският съвет прие и Пътна карта за изпълнение на Концепцията.

Към пълния текст

За да прочетете пълния текст на пътната карта като PDF файл кликнете на бутона в дясно.

Сподели тази страница