Международни стандарти

ООН
Международната организация на труда
Съвета на Европа
Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ)