Кризисни центрове

БХК има два тематични доклада относно кризисните центрове, публикувани през 2011 и 2013 г. За съжаление до момента препоръките от тях не са изпълнени от съответните органи. Посещенията в тези центрове установиха, че в края на месец ноември 2013 г. в България функционират 14 кризисни центъра за деца, пострадали от насилие или жертви на трафик, с общ капацитет 145 места.

Организацията разкри, че голяма част от кризисните центрове не отговарят на нормативните изисквания. Те са разположени неравномерно, някои от тях се намират в отдалечени краища на страната, което често води до липса на информираност за бъдещето на децата. Затруднени са и контактите с близки и роднини. Центровете не са профилирани, т.е. те са общи за двете групи – преживели домашно насилие и жертви на трафик, въпреки че според методологията трябва да са обособени.

Проблемите, свързани с процедурата по настаняване и дългите престои на децата дават основание да се счита, че към момента тази социална услуга допуска сериозни разминавания с международните стандарти. В голямата си част настаняванията в кризисни центрове, които по същество са места за лишаване от свобода, са на границата на произвола.