Наказателноправна защита

Достъп на институционализирани деца с увреждания до наказателно правосъдие без дискриминация

От 2009 г. Правната програма на БХК работи активно за осигуряването на наказателноправна защита на децата от Домове за деца и младежи с умствена изостаналост (ДДМУИ). След като заведе гражданско дело срещу Прокуратурата заради отказа ѝ да разследва множество случаи на смърт в такива домове, адв. Маргарита Илиева, директорката на Правната програма на БХК, постигна договореност с тогавашния главен прокурор Велчев за извършване на съвместни проверки – прокурори и наблюдатели на БХК, във всички ДДМУИ в страната. След проверките, Правната програма на БХК изготви доклади за установеното. Въз основа на докладите ни бяха образувани досъдебни производства – общо 240. Общият брой пострадали по тези дела е близо 350. Въпреки големия обществен натиск и обучението на наблюдаващите тези дела прокурори, организирано от Правната програма на БХК и прокуратурата, всички производства се прекратяват. Правната програма на БХК следи десетки производства и обжалва стотици порочни постановления. Към момента делата, по които тече разследване, са едва 5. Общо 78 дела са окончателно прекратени. Това означава, че до момента, на близо 159 деца бе окончателно отказан достъп до наказателно правосъдие за причинените им смърт и/или увреждания.

Правната програма на БХК продължава дейността си по обжалване на порочни прокурорски постановления. По избрани тежки дела, които са окончателно прекратени от прокуратурата, ще водим дела срещу държавата в ЕСПЧ. Досега сме завели четири такива. (Вижте пълните текстове на жалбите си до ЕСПЧ по случаите на Анета, Борис и Николина.) Те са новаторски и ще променят практиката на Съда, защото се водят от името на самия БХК в името на починалите, изоставени от близки жертви. Предстои завеждане на още 10 такива дела.

Прочетете повече за кампанията на БХК за наказване на виновните за престъпленията в българските институции за деца с увреждания.

Тук ще откриете всички книги и доклади на БХК, свързани с права на децата с психични заболявания, ментални увреждания и интелектуални затруднения.