Сигнали

При насилие, експлоатация или друга опасност за здравето и живота:
Горещи линии за помощ и подкрепа на деца и юноши

Национана телефонна линия за деца 116 111
София град – община Триадица (02) 958 50 00
Благоевград – (073) 177
Денонощна гореща телефонна линия за жени, юноши и деца, преживели насилие – (02) 981 76 86 

При случай на домашно насилие сигнализирайте спешно до
Спешен номер 112
Национана телефонна линия за деца 116111
Денонощна гореща телефонна линия за жени, юноши и деца, преживели насилие – (02) 981 76 86

Можете да потърсите помощ и подкрепа от 

Държавна агенция за закрила на детето
Сигнал за експлоатация можете да подадете като попълните онлайн формата тук.

Комисия за защита от дискриминация
бул. „Драган Цанков” №35
гр. София 1125
тел : 02 /807 30 30
факс : 02 / 807 30 58
e-mail:  kzd@kzd.bg
За да сезирате КЗД, изтеглете образци от тук.

Български червен кръст — телефони на доверието:
София – (02) 963 24 44
Пловдив – (032) 61 51
Русе – (082) 23 60 00
Ямбол – (046) 32 904

 Женско сдружение ”Екатерина Каравелова” – Силистра

Консултативен център:
Телефон: 086/820 487

Кризисен център:
Телефон: 086/821 495
Електронна поща: ceta@mail.bg
www.ekaravelova.net1.cc

Фондация ”SOS – семейства в риск” – Варна
Телефон: 052 609 677
Електронна поща: sos@ssi.bg

Асоциация „Деметра” – Бургас
Център по превенция на насилието и престъпността
Телефон: 056/ 82 52 05
Електронна поща: demetra@unacs.bg
www.demetra-bg.org

“Асоциация НАЯ” – Търговище
Телефон: 0601/6 70 25
Електронна поща: naia_s@abv.bg

Сдружение “Център Отворена врата“ – Плевен
Телефон: 064/846 713
Електронна поща: opendoor_centre@hotmail.com
www.opendoor.hit.bg

Сдружение „Център Динамика“ – Русе
Телефон: 082/ 82 67 70
Мобилен: 0879 45 35 03
Електронна поща: centre_dinamika@abv.bg
www.dinamika-ruse.bg

Сигнали и жалби до омбудсмана на Република България

Можете да се обърнете към омбудсмана с жалба или сигнал срещу работата на:

  • държавните и общинските органи и техните администрации;
  • лицата, които предоставят обществени услуги, като например – топ­ло­фи­ка­ционни, електроснабдителни, телекомуникационни, ВиК услуги, образование, здра­веопазване и др.
  • администрацията на съдебната власт – например, когато неоправдано се бавят и не се решават с години съдебни производства.

Можете да се обърнете към омбудсмана и със сигнал за противоконституционност на закон, с който се нарушават права и свободи на гражданите.

Жалби и сигнали можете да подадете тук: www.ombudsman.bg/form

www.ombudsman.bg