Бележник 2015 отбелязва слаб напредък в грижата за децата – „3.20“

Deca.bg Доклади и становища, Новини

За четвърта поредна година Национална мрежа за децата представи „Бележник 2015: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата“. Целта на документа е да направи преглед на напредъка на изпълнението на ангажиментите на държавата към децата. Най-високата оценка в документа е добър 4.29 за подобласт образование и грижи в ранна детска възраст. Напредъкът в нея е чувствителен в сравнение с миналата …

Доклад на УНИЦЕФ: Деинституционализацията на децата в България – докъде и накъде?

Deca.bg Библиотека, Доклади и становища, Новини

УНИЦЕФ публикува в началото на октомври 2014 г. доклад, предлагащ преглед на напредъка и предизвикателствата в областта на деинституционализацията на децата в България. Докладът е достъпен в .pdf формат тук. Ето какво още пише организацията по темата: „Процесът на деинституционализация на грижите за деца е процес на дълбока социална про-мяна, която се осъществява в повечето държави от Централна и Източна Европа …

УНИЦЕФ: За да се намали зависимостта от институционална грижа за децата, трябва да се подкрепят уязвимите семейства

Deca.bg Доклади и становища, Новини

Най-малко 1.4 милиона деца в 26 страни в Централна и Източна Европа и Централна Азия растат разделени от биологичните си родители, често в институционална среда, което влияе на тяхното развитие. Институционалната грижа може да подкопае физическото, интелектуалното и емоционалното развитие на децата, а изследванията показват, че семейните и базирани в общността услуги, са по-ефективни разходи в дългосрочен план. Настаняването на …

Агенция за основните права: Помощ за спиране на трафика на деца чрез по-добро настойничество

Deca.bg Библиотека, Доклади и становища, Новини

Навсякъде в ЕС децата без родителски грижи са заложени на риска да станат жертви на злоупотреба или на трафик. Днес Агенцията за основните права (FRA) на ЕС публикува наръчник за укрепване на националните системи за настойничество на децата в Европа като част от стратегията на ЕС за борба с трафика, в която се признава жизненоважната роля на настойничеството за закрилата на …

Преди края на учебната година правителството получи оценки за грижата на децата на България

Deca.bg Доклади и становища, Новини

За трета поредна година правителството получи оценка среден 3 в „Бележник 2014: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?“ на Национална мрежа за децата. Бележникът е ежегоден доклад, който показва степента на изпълнението на ангажименти, свързани с политиките за деца и семейства и поети от правителството. Бележник 2014 бе представен на 12 май 2014 г. в Министерски съвет. …

УНИЦЕФ: Правосъдието е все още недостъпно за милиони деца

Deca.bg Доклади и становища

Милиони деца по света са с нарушени права, но само малка част от тях имат възможност да потърсят помощ за подобряване на положението си своевременно, справедливо и ефективно, казва УНИЦЕФ днес. Нарушенията включват лишаване от правото на децата на качествено здравеопазване и образование, както и правото им на закрила от злоупотреба, насилие и експлоатация – понякога извършвано от най-близките им. …

В общ доклад ЕС и УНИЦЕФ призовават за по-малко деца в интернати и за реформи в детското правосъдие

Deca.bg Доклади и становища

Въпреки реализираните реформи в положителна насока за децата в Централна и Източна Европа, и Централна Азия, все още пред тях стоят сериозни пречки по отношение детското правосъдие, сочи последният доклад на ЕС и УНИЦЕФ, представен на конференция по темата. Докладът „Детско правосъдие в ЦИЕ: Напредък, Предизвикателства, Пречки и Възможности“ посочва, че броят на децата осъдени на затвор в региона, е намалял. Става ясно …