Де-ин-сти-ту-ци-о-на-ли-за-ция

Deca.bg Актуално от БХК, Публикации

Срича ли още държавата, или накъде ще върви реформата с детските институции?  Участници в дискусията: КАЛИН КАМЕНОВ – председател на ДАЗД, БИСЕР СПИРОВ – ръководител „Обучение и развитие” във фондация „ЛУМОС”, ДОНИКА КОЛЕВА – ръководител на проект „Детство за всички” в ДАЗД, д-р АНЕТА СЕМКОВА – държавен експерт в дирекция „Обществено здраве”, отдел „Майчино и детско здраве” в Министерството на здравеопазването, …