Омбудсманът Мая Манолова свика форум за непридружените деца бежанци на територията на страната

admun Новини

На 9-и август омбудсманът на Република България Мая Манолова организира обществена дискусия на тема „Защита правата на непридружените деца-бежанци“ след извършени проверки в Регистрационно – приематените центрове (РПЦ) на Държавната агенция на бежанците. Конкретен повод за тези проверки беше отвореното писмо от Линда Алани, председател на Сдружение „Съвет на жените бежанки в България“, в което те призовават за спешни действия по изграждането на защитено пространство за настаняване на непридружени малолетни и непълнолетни деца бежанци и търсещите закрила.

На събитието днес беше представен изготвения в следствие от проверките на всички центрове на територията на страната доклад, който открои слабостите и недостатъците на практиката по приема и интеграцията на непридружените деца бежанци, и даде препоръки и съвети за тяхното преодоляване.

Общият брой непридружените малолетни и непълнолетни деца бежанци, регистрирани в центровете на ДАБ, към момента на проверката е бил 143. Трудно е да се поддържа точна статистика, защото потокът на хора непрекъснато се променя и огромна част от децата преминават през България транзитно. „От началото на 2016 г. през приемателните центрове са преминали 2288 деца, ако тази тенденция се запази това означава, че повече от 4000 непълнолетни и малолетни се очаква да преминат през тях до края на годината. Това е два пъти повече от 2015 г., когато по данни на „Евростат“ са регистрирани общо 1880 непридружени деца“, допълни Мая Манолова.

Условията в нито един от приемателните центрове за бежанци в България не отговарят на изискванията за прием на непридружени деца бежанци, бе подчертано многократно по време на дискусия от омбудсмана Мая Манолова. Тя допълни, че най-лоши са условията в приемателния център в кв.“Военна рампа“, където има проблеми с канализацията и материалните условия са крайно незадоволителни. По-добро, но отново незадоволително, е положението в село Баня и Харманли. Добра практика е, че в центъра в община Харманли има изготвен въпросник за работа с деца и обстоятелствата, които трябва да бъдат проследявани, но цялостна политика по работата с деца липсва. Общуването с децата е крайно затруднени и поради езиковата бариера и недостигът на преводачи. Има остра нужда и от психолози, които да работят с децата и да подобрят емоционалното им състояние.

Част от препоръките в доклада включват:

  • Назначаването на социални работници от системата на ДАБ, които да бъдат специално обучавани и подготвени за работа с деца бежанци.

  • Необходимостта всяко дете да бъде информирано по подходящ начин относно процедурата по международна закрила с оглед регламентираното право в чл. 12 от Конвенцията на ООН за правата на детето свободно да изразява своето мнение.

  • Създаването на регистър или база данни за броя на непридружените малолетни и непълнолетни деца.

  • Изясняване на критериите във връзка с процедурата по идентифицирането на непридружените деца и непълнолетните деца, като това да става на възможно най-ранен етап.

Манолова обеща, че със съдействието на неправителствените организации и на всички отговорни институции, докладът, изготвен от проверките, ще бъде допълнен и обобщен и в началото на септември тя ще го внесе в Народното събрание.

Отворено писмо от “Съвета на жените бежанки в България

Презентация и доклад от проверката

Видео от форума