Дете

Задължително изслушване на деца в „сини стаи“ предвижда пакет от законодателни промени

admun Новини

Увеличаване на правата и разширяване на кръга на пострадали от престъпления, задължително ползване на сини стаи при изслушване на деца и разпит на пострадали от насилие, въвеждане на възстановителното правосъдие и медиация в наказателното производство.

Това предвижда пакетът от законодателни промени в Наказателно процесуалния кодекс (НПК), Наказателния кодекс (НК) и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС), който Министерството на правосъдието публикува днес за обществено обсъждане.

Законодателните промени предвиждат в  специални помещения или т.нар. „сини стаи“ да се провеждат разпитите малолетни и непълнолетни свидетели или пострадали от престъпления, както и на пострадали от насилие, предвиждат още промените в НПК.

Детето свидетел ще бъде изслушвано пред съдия непосредствено след установяване на деянието или след установяване на пострадалия, като броят на разпитите ще е ограничен до минимум, без да се допуска пряк контакт на пострадалия с обвиняемия или с неговия защитник. Специалист подготвен за работа с малолетни и непълнолетни ще провежда разпита, а допълнителни въпроси ще могат да бъдат задавани от съдия, прокурор, разследващ полицаи или адвокати, чрез аудиооборудване. Показанията ще се записва с аудио – визуално техническо средство, след като пострадалият бъде уведомен за това.

Условията, на които трябва да отговаря помещението, както и изискванията към специалиста, водещ разпита, ще се определят в наредба на Министерски съвет, предвижда проектът.

През септември 2015 неправителствени организации, сред които Национална мрежа за децата,  на специална пресконференция, проведена на 24 септември в София, апелираха за незабавна реформа в детското правосъдие за пълното зачитане на правата на децата в България.

Източник: Национална мрежа за децата