баща и бебе

Започна кампания „Първи контакт на бебето“

Deca.bg Новини

Мрежа за майчино-детско здравеопазване стартира кампания за неразделяне на бебетата от майките непосредствено след раждането – „Първи контакт на бебето”.

Неотдавна организации от неправителствения сектор, в чийто фокус е майчино-детското здравеопазване, се обединихме с обща цел за дългосрочна промяна на практиките в тази сфера и привеждането им в съответствие с европейското законодателство и съвременните медицински препоръки, базирани на научни доказателства.

Заради доказаната значимост на първия контакт с бебето, организациите настояват то да не се отделя от майката след раждането при липса на медицинска необходимост и да има продължителен физически контакт кожа-до-кожа с нея най-малко в продължение на един час след раждането.

Според редица изследвания този контакт има основополагащо значение за бъдещето му физическо и емоционално здраве и е съпроводен с много преки и дългосрочни ползи. Първият контакт на бебето с майката поне за час стабилизира жизнените показатели и терморегулацията на новороденото непосредствено след раждането, подпомага успешното начало на кърменето, оптималното мозъчно развитие, преодоляването на родовата травма и процеса на привързване на майката към бебето, намалявайки случаите на постнатална депресия.

За целите на кампанията е необходима достоверна илюстрация на това как протичат първите часове след раждането за бебетата и майките в българските родилни домове.

Ако имате едно или повече болнични раждания в България през последните три години, бихте могли да подпомогнете кампанията като отделите десетина минути, за да попълните въпросник, както и да го разпространите сред своите близки и приятели.

Резултатите ще бъдат оповестени в началото на януари с пресконференция и на сайтовете на организациите, участващи в Мрежата.

Кампанията включва поредица от събития в София и страната през идните месеци, като пътуваща фотоизложба, публична дискусия и други.

В мрежата участват Фондация „Родители за родители”, Сдружение „Родилница”, Сдружение „Естествено”, Алианс на българските акушерки, Асоциация на българските дули, Фондация „Макове за Мери” и активисти.

Източник: nmd.bg

През октомври Български хелзинкски комитет заведе дело, с което оспорва порочната практика за разделянето на новороденото от майка му, тъй като това противоречи на изискването на Закона за здравето да се осигурява оптимална жизнена среда на родилката и на бебето, както и на препоръките на Световната здравна организация новородените да се дават на майките в рамките на първите 30 минути от раждането.