Деца и млади хора написаха послания до свои връстници, настатнени в СПИ и ВУИ

admun Новини

По време на младежкия форум VOICE IT: мнение от значение, организиран от Национална мрежа за децата по случай 26-тата годишнина от подписването на Конвенцията на ООН за правата на детето, млади хора имаха възможност да прочетат лични истории на деца настанени в социално-педагорически интернати (СПИ) и възпитателини училища-интернати (ВУИ) и да напишат послания до тях. Това се случи щанда на кампанията „Детство без решетки“ на Института по социални дейности и практики, Български хелзинкси комитет и Национална мрежа за децата, която цели да подкрепи реформата в детското правосъде с оглед гарантиране правата на децата и постигане не по-добра координация със системата за закрила.

На форума, който се проведе на 20 ноември 2015 г., присъстваха младежи от цяла България, които успяха да чуят вълнуващи представяния на конкретни инициативи и осъществени идеи от деца, млади хора и подкрепящи възрастни. Следобедът беше разделен на различни панели, щандове и работилници, сред които беше и щандът на „Детство без решетки.“

Личните истроии, които можеха да бъдат прочетени на щанда на кампанията бяха взети от работата на терен на Института по социални дейности и практики и от интервютата, които представители на Българския хелзинкски комитет са провели в множество институции за настаняване на деца в конфликт със закона през 2013 година. Ето и някои от посланията, които младежите написаха на връстниците си:

„От прочетените истории, стигам до извода, че децата нама човек или институция, която да ги представя. Няма кой да ги разбира, кой да ги защитава и кой да се бори за тяхната свобода. Всичко за тях приключва, след като са направили белята и няма орган или система, които да ги изкарат оттам.“

„Децата нямат вина че крадат пари или други видове неща, защото има някаква причина. Първо трябва да ги попитат каква е причината , за да помогнат на това дете“

„Моето послание към тези мои връстници е да не се отказват, да знаят правата си, да изкажат мнението си и да се борят срещу несправедливото правосъдие. Мился, че биха успели да се справят, защото те самите са се сблъскали с този проблем.“

Освен личните истории на децата, на щанда на „Детство без решетки“ беше изложена статистика за децата в институциите от затворен тип, която сочи ясно, че често причини за институционализация стават „противообществени прояви“ като бягство от дома и дребни кржаби, а престоят в такива места понякога остава неограничен във времето до навършване на пълнолетие. В голяма част от случаите семействата на децата, които попадат в системата, се характеризират с принадлежност към ниски социални слоеве, бедност, безработица, липса на образование и недостиг на нагласи, умения и познания за добро родителство.

Разбира се, посетителите на щанда имаха възможност да подпишат и петицията за реформа в детското правосъдие, която ще бъде внесена в Министерския съвет и Народното събрание на Република България в началото на следващата година. Петицията цели да събере обществена подкрепа за проекта на новия закон за детско правосъдие, който в момента се изработва в Министерството на правосъдието и който ще замени остарелия, от 1958 година, Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Можете да подкрепите петицията тук.

„Детство без решетки“ на Voice It