Започва анализ на процеса на извеждане на децата с увреждания от институциите у нас

admun Новини

През следващите 2 месеца консултанти на Фондация „Лумос“ – организация, която притежава сериозна експертиза в тази област, ще оценяват какво се е случило с децата с увреждания в новата среда, в която живеят.

Идеята на този анализ е да видим какво става с тези деца и младежи, които последните няколко години бяха изведени от специализираните институции и бяха настанени в редица градове в т.нар. „центрове за настаняване от семеен тип“ или защитени жилища, каза Бисер Спиров от Фондация „Лумос“:

Ние като фондация подкрепихме процеса на деинституционализация, защото сме убедени, че децата с увреждания са най-уязвимата група от деца в риск и се нуждаят най-спешно от промяна на техния живот.

С тази оценка се надяваме да видим какъв ефект има този процес върху живота на децата и според нас това е изключително важна стъпка. Промяната най-добре се вижда през самите деца.

Около 1200 деца и младежи живеят в такива центрове за настаняване от семеен тип и защитени жилища.

Моите очаквания са, че ние наистина ще видим една различна картина в сравнение с 2012-2013 по отношение развитието на децата, добави още Спиров.

Цялото интервю чуйте на сайта на БНР.