Между закрилата и наказанието

admun Новини

От 1958 г. до днес в България действа Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Той урежда мерките, налагани на децата, извършили „действия, противоречащи на
морала“.

Коя е най-тежката налагана мярка и какво всъщност законът счита за „противообществена проява“? Как се прилага законът към действителността на 21-ви век?

Част от отговорите може да получите в следващото видео. То е продукция на Българския хелзински комитет и е част от поредицата „Между закрилата и наказанието“, подготвена преди време.

В това видео експерти ще разкажат общо за системата и институците в нея.

„Дневник“ е медиен партньор на кампанията „Детство без решетки“ и подкрепя петицията, тъй като вярва, че децата имат нужда от подкрепа, а не от наказание.  Екипът на сайта се присъединява към исканията за спешна реформа в детското правосъдие, която да засегне не само децата в риск и в конфликт със закона, но също и институциите, предоставящи грижа и адекватни мерки за децата.

Източник: Дневник