Правосъдното министерство готви отделен нов закон за въвеждане на детското правосъдие

admun Новини

Министерството на правосъдието подготвя изцяло нов закон за младежко правосъдие, защото считаме, че отделни промени в НК и НПК няма да бъдат достатъчни. Това заяви заместник-министър Вергиния Мичева – Русева по време на учебно посещение в Швейцария на тема „Правата на децата, специализация в правосъдието за непълнолетни за професионалисти от България“. Зам.-министър Мичева сподели, че препоръката за изготвяне на отделен нов законопроект фигурира и в анализ на швейцарския партньор Международен институт за правата на детето в Сион, изготвен в рамките на проект за развитие в областта на младежкото правосъдие в България.

„Концепцията за детското правосъдие е твърде различна от тази в НК и НПК, където водещо е наказанието и превенцията. При детското правосъдие водещи са закрилата и възпитанието, това е основен стандарт“, коментира зам. министър Мичева. Тя допълни, че към момента вече са готови основните текстове на проекта за нов закон.

От 30 август до 3 септември т.г. 19 съдии, прокурори и полицейски служители от районите на петте пилотни съдилища в страната, разполагащи със специализирана състави за работа с деца – районните съдилища в Козлодуй, Варна, Пловдив и окръжните съдилища във Варна и в Пловдив, както и шестима адвокати, изучаваха системата за детско правосъдие на Швейцария. Делегацията бе водена от заместник-министъра на правосъдието Вергиния Мичева – Русева, а в състава й бе и депутатът Димитър Делчев, член на правната комисия на 43-то Народно събрание. За Министерството на правосъдието е от изключителна важност да развива капацитета на тези, които работят с деца, заяви още зам. министър Мичева. „Колкото и да е добър един закон, без човешкия фактор няма как да се справим и да предложим на децата на България едно по-добро правосъдие“, каза още тя.

По време на финалния модул на обучението участниците изготвиха списък от препоръки за най-важните стъпки, които трябва да се предприемат при въвеждането на системата на детското правосъдие. На първо място те единодушно поставиха именно изготвянето на отделен нов закон за детското правосъдие, в който да бъдат изцяло уредени принципите, устройството и процедурите на системата за детското правосъдие.

Сред другите направени предложения се включва например препоръка да бъде осъществяван последващ контрол от магистрат върху изпълнението на наказанието на малолетни и неполнолетни, да бъдат делегирани нови функции и правомощия на детския съдия, да бъде направено уточняване на границата между възпитателните мерки и мерките за закрила, да се упражнява ефективен контрол върху разходваните средства и предлаганите услуги от страна на неправителствени организации, които работят с деца и т. н. Следствените отдели на окръжните прокуратури да разследват престъпленията, извършени от деца, предлагат още участниците.
Участващите в обучението магистрати, адвокати и полицейски служители бяха единодушни, че България има нужда от специализирани институции – трудово-възпитателни центрове за млади извършители на престъпления, но на първо място в законопроекта трябва да залегне идеята за личната престация – вид възпитателна санкция, при която извършителят символично поправя причинената вреда чрез обществено-полезен труд или обучение. Сред направените предложения беше и засилване ролята на медиацията като алтернативна форма при решаване на дела с участието на малолетни и непълнолетни.

Домакин на визитата на българската делегация бе Международният институт за правата на детето в Сион, Швейцария. Участниците имаха възможност да посетят и да се запознаят с работата на две съдилища за непълнолетни в градовете Сион и Фрибург; отворена институция за младежи (Институтът Saint Raphael, който включва 4 отделни центъра за деца на възраст от 7 до 22 години); затворена институция за младежи (Pramont център за лица на възраст от 15 до 30 години); полицейско управление с действаща Бригада за непълнолетни и Център по медиация.
Швейцария има специализирани детски съдилища от 1942 г. През 2011 г. страната приема изцяло нов закон за наказателните процедури по отношение на малолетни и непълнолетни, съответстващ на международните подходи в детското правосъдие. Дотогава се работи по съответните текстове от наказателни и наказателно процесуални кодекси. В страната отчитат спад на детската престъпност, като през 2013 г. са постановени 13 400 осъдителни решения за малолетни и непълнолетни, за 2014 г. – 12 800. Швейцария отчита и нисък ръст на рецидив сред младите спрямо други държави – 35 % от осъдените младежи извършват отново нарушение. Като основни причини за престъпността сред младите хора в Швейцария, където малолетните са наказателно отговорни от 10-годишна възраст, са трудностите в семейството, училищната система и оттам – използването на наркотични вещества и алкохол. Сред най-честите нарушения са увреждане на имуществото, пътно-транспортни произшествия, сбивания.

Мерките, които се взимат за всяко дете в Швейцария, целят на първо място неговата закрила и възпитание, споделят тамошните експерти. За резултата от тях говорят и данните: половината от санкциите, които постановява съдът за непълнолетни и малолетни, са лична престация, 30 % са глобите, а по 10 % са наложените порицание и лишаване от свобода.

Учебното посещение бе организирано от Министерството на правосъдието в рамките на третия обучителен модул за магистрати и полицейски служители, финансиран по проекта „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на младежкото правосъдие“ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Източник: cross.bg