Повечето сигнали в агенцията за закрила на детето са за насилие

Повечето сигнали в агенцията за закрила на детето са за насилие

admun Новини

 

От началото на годината Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) е извършила над 100 проверки за спазването на правата на децата, съобщиха от там.

По-голямата част проверки са извършени по сигнал, 38 от тях са в училища и детски градини, 25 са проверените доставчици на социални услуги за деца, 6 са проверките в специализирани институции за деца,  29 – в отдели за закрила на детето към дирекции „Социално подпомагане“.

Повечето проверки са по сигнали за насилие 

– 53% от общия брой – отчитат от агенцията. Най-често те са в образователни институции, а 78% от проверките там и 5 от 6-те проверки в специализирани институции са за насилие. Голяма част от проверките в дирекции „Социално подпомагане“ са по повод случаи на родителски конфликти.

Експертите на агенцията за закрила на детето са работили по 718 жалби и сигнали от граждани за първите шест месеца на годината. От тях 99 са самосезиранията на ДАЗД по публикации. За физическо насилие над деца се отнасят 233 жалби, 81 са за системен отказ от полагане на грижи или незачитане на основни нужди на детето от родителите, за психическо насилие са 70 от сигналите, за сексуално насилие или блудство с дете са 28 сигнала.

Статистиката на ДАЗД отчита 131 случая за нарушени права и необходимост от закрила на деца. Това се налага заради неподходящи условия за отглеждане или рискова обществена среда, неосигуряване на образователните потребности на детето и риск от отпадане от образователната система,

грубо отношение и неподходящи методи за възпитание

неприемливо поведение и/или агресия спрямо или между деца и други. 73 са случаите на спорове за упражняване на родителски права и нарушаване на режима на лични контакти с дете, по които са работили експертите на агенцията.

След проверките са издадени 85 предписания от агенцията за закрила на детето, придружени с указания за изпълнението им и механизъм за взаимодействие между отговорните институции. 33 от тях са дадени на училища и детски градини, 25 – на дирекциите „Социално подпомагане“, доставчиците на социални услуги са с 18 предписания, а специализираните институции – с 9 броя. Съставени са 17 акта за предоставяне на социални услуги за деца без лиценз,

неуведомяване за нуждата от закрила на дете

за разпространение на сведения и данни за личността на дете без съгласието на неговите родители. Директорът на ДАЗД е предложил на ръководителите на 10 институции да накажат дисциплинарно свои служители заради методи на възпитание, които уронват достойнството на децата. За трима ръководители на институции, допуснали да се нарушат правата на децата, също е предложено наказание.

Източник: dnevnik.bg