Още три дома за деца са закрити

Още три дома за деца са закрити

admun Новини

 

Със заповеди на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане на 1 август са затворени още три специализирани институции за деца – два дома за деца с умствена изостаналост в община Стара Загора и дом за деца, лишени от родителска грижа, в община Павликени, съобщиха от Агенцията за социално подпомагане.

Закриването на домовете е в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“, в която е заложено закриването на всички домове за деца до 2025 г.

За да се осигури възможност децата да бъдат отглеждани в семейна и близка до семейната среда се разкриват нови услуги, сред които и тази децата в риск да се интегрират в семейна или близка до семейната среда.

Междувременно правителството взе решение за закриването на още няколко дома. Това са домовете за медико-социални грижи за деца в Габрово, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Перник, Русе, Търговище и „Св. Параскева“ в София.

Тези домове ще бъдат превърнати в комплекси, предлагащи „качествено различен от институционалния модел на грижа за децата“, съобщават от правителствената информационна служба.

Това ще стане чрез два проекта, финансиране с европейски средства по Оперативна програма „Регионално развитие“ за изтеклия програмен период.

В общо в осемте дома има 60 деца като 53 от тях ще бъдат настанени в специални места към общините, а другите – в семейства.

Остават да действат 38 дома за деца, лишени от родителска грижа, и 13 за деца с умствена изостаналост, допълват от ведомството. От началото на 2015 г. до момента са закрити общо 16 специализирани институции за деца – 7 дома за деца, лишени от родителска грижа, 8 дома за деца с умствена изостаналост и дом за деца с физически увреждания. През 2014 г. закритите институции са били общо 8 – 6 дома за деца, лишени от родителска грижа, и 2 дома за деца с умствена изостаналост.

Източник: Дневник