Заключенията от доклада на Съвета на Европа за България потвърждават наблюденията и препоръките, които БХК систематично отправя към държавата

admun Актуално от БХК, Прессъобщения

Остаряло законодателство затваря деца във възпитателни институции

Български хелзинкски комитет (БХК) приветства публикуването на доклада и отправените към българската държава препоръки и припомня, че по изведените приоритетни сфери самата организация отдавна предупреждава институциите и обществото за създадените условия за нарушаване на права на човека.

Остаряло законодателство затваря деца във възпитателни институции

Комисарят препоръчва да се ускори деинституционализацията на деца и да се гарантира, че институциите се заменят с услуги, опиращи се на семейството и общността. Комисарят препоръчва още цялостно преразглеждане на системата за младежко правосъдие и премахване на възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати, където се настаняват деца с така наречени „противообществени прояви“.

„Изпращането на деца във възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати се случва въз основа на остаряло законодателство, без да е извършена надлежна оценка на нуждите им. В тези институции физическото и психическото насилие се случват редовно. Веднъж влезли в институцията, децата нямат необходимата защита и са изолирани от качествено образование, като по този начин се намаляват шансовете им за реинтегриране в обществото“, се казва още в доклада.

През декември 2014 г. Български хелзинкски комитет (БХК) за пореден път предупреди, че в България деца се лишават от свобода незаконно или произволно и за дълги периоди от време. Това представлява сериозно нарушение на международното право по правата на човека, включително на Конвенцията на ООН за правата на детето, според която лишаването от свобода трябва да се третира като крайна мярка, прилагана за възможно най-кратък период.

Доклада, обобщаващ двугодишните наблюдения на изследователи на Български хелзинкски комитет в затворените инситутции за деца в България, прочетете тук.

Изследването на БХК констатира още, че децата, лишени от свобода, са изложени на повишен риск от злоупотреба, насилие, остра дискриминация и нарушаване на техните граждански, икономически и социални права.