БХК се присъединява към Глобалната кампания за прекратяване на задържането на деца мигранти

admun Актуално от БХК, Прессъобщения

Български хелзинкски комитет (БХК) подкрепя Глобалната кампания за прекратяване на задържането на деца мигранти. Присъединяваме се към призива на Глобалната кампания правителствата по света да адаптират законодателството, политиките и практиките си така, че да гарантират, че деца никога повече няма да бъдат задържани и лишавани от свобода единствено заради нередовния им статут или този на родителите им. Призоваваме правителствата да прекратят лишаването от свобода‬ на деца‬ незабавно и напълно в тези случаи.

Подкрепете глобалната петиция на endchilddetention.org.

В България‬ практиката на принудително ‪‎задържане‬ на непридружените деца-чужденци в специални домове за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) продължи и през 2014 г., въпреки въведената през март 2013 г. изрична законова забрана (Закон за чужденците в Република България, чл. 44, ал. 9). В основна степен обаче причината за тази практика се коренеше в липсата на работеща на практика система на националните органи с компетентност по закрила на детето за настаняване на непридружените деца в специализирани институции, ангажиране на социални услуги от резидентен тип, настаняване в общността или в приемно семейство. Повече прочетете в Годишния доклад на БХК за правата на човека в България през 2014 г.

End immigration detention of children