Константин Пенчев: Възпитателните училища са затвори за деца без присъди

Deca.bg Новини

Закриване на възпитателните училища и търсене на по-добра форма за превъзпитание на малолетните и непълнолетни правонарушители поиска омбудсманът Константин Пенчев, който участва в дискусия за детското правосъдие по проект „Адвокати в защита правата на детето“.

„Това са едни затвори, в които децата стоят без присъда и без да знаят до кога. Не сме в ерата на Макаренко“, каза Пенчев, цитиран от News.bg. Темата за закриването на тези домове продължава да е актуална, защото деинституционализацията така и не се случва. В последния годишен доклад на Българския хелзинкски комитет бе припомнено, че деинституционализацията бе планирана да приключи до октомври 2014 г., но към края на годината все още имаше 2 218 деца в детските домове и въпреки че броят им намалява, приемът не е спрял. В последните 4 години пък 111 деца са починали в институции.

Децата в домовете са и жертви на най-тежки и масови нарушения, като последният крещящ пример бяха изнесените данни за насилие от страна на охраната над непълнолетни в дома в Бойчиновци.

„Детското правосъдие е съществена част от съдебната реформа. Има цели области в правото, в които сме много много назад, да не кажа в 50-те години на миналия век. За мен детското правосъдие не означава НПК, не означава сини стаи“, обясни още Константин Пенчев и допълни, че детското правосъдие включва промени в ГПК и семейния кодекс.

Председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов каза днес, че душата на детето трябва да е акцент в дискусията за детското правораздаване. „Ако нараним това малко същество, когато то влиза в съдебна институция, то няма нищо по-грозно като събитие в неговото детство, което ще остане в него“, подчерта Панов и добави, че важен е не субектът на правораздаване, а „малкото човече, което влиза в съдебната зала.“

Сред основните изводи в проекта са липсата на специализация на адвокатите, предоставящи правна помощ на деца и знанията за детската психика и системата за закрила на детето. Констатирани са и слаби познания за международните стандарти за правата и закрилата на детето, както липса на механизъм, по който дадена адвокатска колегия да определи служебен защитник или особен представител, като взема предвид специализацията му в областта на правата на детето.

„Нужни са спешни реформи в детското правосъдие. Нова Зеландия, Южна Африка, Черна гора и Канада са модели на добро детско правораздаване, от които страната ни черпи опит. До края на годината ще имаме 19 сини стаи, които ще помогнат по-лесно децата да се справят с досега си до правосъдие“, заяви зам.-министър на правосъдието Вергиния Мичева.

Препоръките на експертите са за засилена специализация на органите, разследващи престъпленията срещу деца и недопускане на повторна виктимизация. Експертите препоръчват и минимален брой разпити на децата, както и провеждане на разпита в подходящо за тази цел помещение от подготвени специалисти. Пострадалите от престъпления деца трябва бъдат насочвани към правна помощ, не само когато има противоречие между интересите на родителите им и техните интереси, но и във всички случаи, когато не са представлявани адекватно.

Източник: Правен свят