Кметът на Ковачевци отговаря пред КЗД защо гони деца на бежанци от училище

Deca.bg Новини

Кметът на пернишката община Ковачевци ще отговаря пред Комисията за защита от дискриминация защо деца на бежанци бяха изгонени от училище в първия учебен ден на 2014 г.

Заседанието на КЗД е на 18 март. Комисията е обединила две преписки, образувани след самосезиране на КЗД и по жалба на Държавната агенция за бежанците. И в двете се твърди, че е допусната дискриминация по признаците народност и произход. Те са срещу кмета на Ковачевци Васил Станимиров (БСП).

КЗД се самосезирала след репортажи и публикации в медиите, отразили недопускането на деца на бежанци от Сомалия и Афганистан до училището в общината, Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в село Калище.

Сигналът от ДАБ касае същия случай, от 15 септември 2014 г., и според него кметът на Ковачевци със свои изказвания и действия не е позволил на децата на бежанци, търсещи закрила и настанени в приемния център на Агенцията в с. Ковачевци, да упражнят правото си на достъп до образование и да започнат учебната година в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

По същия казус са подадени два сигнала срещу ДАБ и заседанието в КЗД ще се проведе също на 18 март.

В сигналите се твърди, че ДАБ е дискриминирала 12 деца на бежанци от Сомалия и Афганистан, на които Агенцията не е намерила подходящо място за обучение и в последния момент „просто ги е завела в училището в с. Калище“.

Жалбоподателите твърдят, че ответната страна не се е запознала обстойно с възможностите и вариантите за подходящо образование на децата и със специфичните им нужди за обучение. Това било дискриминационно отношение към непълнолетни деца и небрежно изпълнение на служебни задължения.

Източник: OFFNews