За миналата година са регистрирани 1045 случая на училищен тормоз

Deca.bg Новини

Училищният тормоз може да има изключително тежки последици върху личността. Преживяванията за жертвата са продължителни и много мъчителни.

В много случаи е възможно отговорът на жертвата, търпяла дълго тормоза, да е с тежки физически последици, дори крайни по отношение на мъчителя, възможно е да се появят вегетативни страдания и да се нанесат трайни поражения върху психиката й.

Тормозът е един и от факторите за отпадане на децата и учениците от училище. В този смисъл е важно да се развива чувствителност и непримиримост към тази форма на агресия.

Това коментира пред „Дневник“ психологът Татяна Предова, главен експерт „Достъп до образование и подкрепа на развитието“ в министерството на образованието. Днес се отбелязва Световният ден против тормоза в училище.

„Училищният тормоз и тормозът като феномен е форма на насилие, която се определя като сбор от съзнателни негативни постъпки, които са дълготрайни, насочени към един и същ ученик от страна на друг ученик или група ученици. В училищни условия обикновено той се случва на места, където няма възрастни в този момент, или се прикрива, маскира под формата на игра.

С развитието на информационните технологии като форма на тормоз се популяризира кибертормозът, който може да се изразява в разпространение на слухове, компрометиращ снимков материал, подигравки спрямо определено лице. На практика този тормоз може да продължава денонощно и последиците за детето могат да имат изключително тежки измерения“, коментира психологът.

Източник: Дневник