Национална мрежа за децата призовава Министерство на външните работи да подкрепи инициативата на Съвета по правата на човека на ООН в Женева

Deca.bg Новини

На 12 март 2015 г. по време на 28-мата сесия на Съвета по правата на човека на ООН в Женева ще бъде проведена Годишна среща, посветена на детските права под наслов „Към подобряване на инвестициите в правата на детето“, по време на която се предвижда приемането на резолюция в подкрепа на темата.

Събитието ще позволи на държавите членки на ООН да направят преглед на постиженията и предизвикателствата свързани с въпросите на детските права и тяхното финансиране и да препотвърдят своят ангажимент относно установяването на ефективна защита на правата на детето, спазвайки принципите на ефективност и ефикасност при изразходване на публични средства.

Национална мрежа за децата вярва, че приемането на резолюция от Съвета по правата на човека на тема „Към подобряване на ивестициите в детските права“ ще ускори процесът на изграждане на адекватно, справедливо и ефективно мобилизиране на ресурсите, които се насочват към гарантиране и защита на детските права.

В тази връзка, призоваваме Министерството на външните работи да подкрепи инициативата на Съвета като бъде подчертана важността на следните основни моменти:

  1. Връзката между законодателството, политиките и тяхното финансово обезпечаване са в основата на установяването на детските права – ангажимент, който държавите са поели да изпълнят чрез адекватно, ефективно, справедливо и устойчиво мобилизиране на ресурси и финансови средства;
  2. Значимостта на създаването на прозрачен процес на бюджетиране основан на принципите на отговорност и отчетност и
  3. Поемане на ангажимент за приоритизиране на детските права във всички политики и процеси и по-конкретно в бюджетните и фискални политики.

Източник: Национална мрежа за децата