Изграждат се интегрирани в градска среда SOS детски селища

Deca.bg Новини

Ще се изгради нов модел – интегрирано в градска среда – SOS детско селище. Това е залегнало в дългосрочната стратегия на сдружението „SOS Детски селища България“, което вече е започнало прилагането му.

Промяната се налага от променените тенденции в грижата за децата на световно ниво, нова е и международната SOS организация, чийто представител Ела Янчур сподели европейския пример на интегрирани в градската среда детски селища, където има повече възможности за социализация и здравни и образователни услуги.

На пресконференция днес тя обясни, че сред предимствата на интегрирания модел е възможността за по-ефективно разпределяне на ресурсите, като навсякъде се осъществява сътрудничество с местните власти и органи, за да бъдат най-ефективно подкрепени децата и приемните семейства.

Стратегията предвижда селищата в страната да се развият по начин, който да осигури пълноценно детско развитие в съзвучие с променящите се държавна политика и практики в международната SOS организация.

С подкрепата на международно ниво и съдействието на държавните институции традиционният модел на SOS детско селище, който бе изграден в с. Дрен преди 20 години, ще бъде заменен от нов – на интегрирано в градска среда в София и Перник SOS детско селище, обявиха от сдружението.

Организацията е подготвила и индивидуална програма за интеграция и подкрепа на всяко едно дете и приемно семейство.

Национална мрежа за децата подкрепя новата стратегия от SOS, защото тя дава на шанс и възможност за по-добро образование, по-добра здравна грижа и шанс за по-добра професионална реализация, обяви директорът на неправителствената организация Дани Колева. „Въпросите за бъдещето на земята, сградите, работата на хората от село Дрен са важни и трябва да намерят своя отговор, но за нас на първо място трябва да са правата, нуждите и интересите на децата, за които семейството е най-добрата среда за развитие на детето, а социалното включване на децата е от първостепенно значение“, добави тя.

Действията по преместването са съгласувани с международната SOS организация, като процесът се следи от опитни експерти с цел постигане на плавна адаптация. На вниманието на международната организация е и въпросът за бъдещото използване на изградената инфраструктура в Дрен и вземането на решение за бъдещото й използване съвместно с община Радомир, като съсобственици и страни със споделена отговорност, обявиха от сдружението и обявиха, че са готови да обсъдят всички възможности за разрешаването на настоящата ситуация. SOS детски селища ще продължи да поддържа имота, докато се постигне споразумение за бъдещото му предназначение.

Източник: Дневник