Заместник-министър Янкулов сигнализира прокуратурата в Монтана за данни за насилие в Поправителния дом в Бойчиновци

Deca.bg Новини

Заместник-министърът на правосъдието Андрей Янкулов е изпратил сигнал до Окръжна прокуратура-Монтана с предложение за извършване на разследване за осъществено насилие спрямо непълнолетни лишени от свобода в Поправителния дом в гр. Бойчиновци.

Сигналът е изготвен след извършена проверка в дома, повод за която са констатации за неправомерна употреба на сила от служители на надзорно-охранителния състав, съдържащи се в доклади на български и международни организации, които осъществяват независим мониторинг върху местата за лишаване от свобода. По време на проверката, разпоредена от министъра на правосъдието Христо Иванов, заместник-министър Янкулов е събрал множество писмени сведения от лишени от свобода непълнолетни за насилие спрямо тях, които са приложени към сигнала до прокуратурата.

При проверката е установено също така и много лошото състояние на материалната база в Поправителния дом, което води и до невъзможност за осигуряване на нормални условия на живот на настанените в дома непълнолетни. Направени са и констатации за неоправдано високия брой на работещите в дома служители на ГДИН (над 120 по щат), с оглед както на броя на настанените там непълнолетни (около 60), така и на съотношението на служителите в другите места за лишаване от свобода. Съществуващите в дома проблеми са били неглижирани в продължение на години от ръководството на това звено, така и от страна на ГДИН.

Комисия, назначена от министър Иванов, подготвя доклад за състоянието на Поправителния дом и проблемите в него, а междувременно на ръководството на ГДИН е разпоредено да предложи спешни мерки във връзка с констатациите на проверката в Бойчиновци.

Източник: Министерство на правосъдието