Нелицензиран частен център е поставял деца с увреждания в социална изолация

Deca.bg Новини

В частен център „Дар“ в столицата се полагат грижи за четири деца с различни увреждания на възраст между 6 и 17 години, без лиценз за тази дейност, който се издава от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД). Това съобщават от агенцията след проверката в началото на декември миналата година, като уточняват, че центърът е закрит, посещенията са прекратени, а децата са прибрани в семействата си.

Децата са отглеждани в неподходяща среда с предпоставки за социална изолация, а през седмицата за тях се грижел само управителят на центъра, е установила проверката на ДАЗД. Според управителя децата са обучавани три пъти седмично от учители от 99-то Основно болнично училище „Проф. Василка Томова“, а родителите са ги прибирали вкъщи за почивните дни. Частният център не е предоставил на проверяващата комисия договори с родителите за предлаганите грижи и обучение, досиета на децата, както и договори за доставяне на храна и задължителния лиценз.

Според ДАЗД по време на престоя на децата в центъра се нарушават правата им, гарантирани от Конвенцията на ООН за правата на детето, защото не е осигурена безопасна среда, условия и специални грижи, които да отговарят на състоянието и специалните им нужди.

Представител от 99-то Основно болнично училище каза за „Дневник“, че до декември учителите са преподавали на децата по български език математика. От ДАЗД потвърдиха, че центърът е закрит, но не могат да предоставят информация за децата и родителите им. „Дневник“ ще продължава да опитва да се свърже с директора на центъра „Дар“ Анастасия Дачевска за коментар.

Предоставянето на социални услуги на деца трябва да се извършва само с валиден лиценз, който се издава от ДАЗД, уточняват от агенцията. Документът гарантира, че предлаганите услуги отговарят на стандартите и гарантират безопасна и сигурна среда за отглеждане и възпитание на децата и защита на правата и интересите им.

За констатираните нарушения е съставен акт за административно нарушение по Закона за закрила на детето и е уведомен отдел „Закрила на детето“ към дирекция „Социално подпомагане“.

Източник: Дневник