Национална мрежа за децата подкрепи становище на неправителствени организации по повод законодателни промени, касаещи живота на преждевременно родените бебета

Deca.bg Новини

В началото на декември 2014 г. Министерство на здравеопазването публикува предложения за промени в проектите за стандарт по неонатoлогия и Наредба № 12 за стандарта по акушерство и гинекология. Те предвиждат отново въвеждане на дефиниция за “жизнеспособност”, която беше отпаднала в проекта на наредбата от юли 2014 г., но с драстично повишение на количественото измерение спрямо последно действалото определение за жизнеспособност в Наредба № 32 от декември 2008 г.

В настоящия проект на наредба от декември 2014 г., като жизнеспособен се определя плод с телесна маса при раждането от 800 и повече грама и гестационна възраст от 26 седмици. За сравнение, в досегашната наредба, утвърдена през 2008 г., като потенциално жизнеспособен се определя плод с тегло при раждането 600 г или повече и гестационна възраст от 22 и повече седмици. Разликата между двете дефиниции може да се определи количествено като 200 грама и 4 гестационни седмици – цял един месец от вътреутробния живот на плода.

В отворено писмо до министър д-р Петър Москов неправителствените организации възразяват на планираната промяна на тази дефиниция по няколко причини.

Първата от тях е от чисто медицинско естество. Потенциална жизнеспособност означава 50% от родените в даден гестационен срок бебета да оцелеят дългосрочно и без значителни увреждания извън майчината утроба. В момента в ЕС и САЩ нивото на неонатологичните грижи постига подобни резултати за бебета от 24+0 г.с. нататък. В този контекст дефинирането на “потенциална жезнеспосособност” като раждане, настъпило след 26-тата седмица от бременността на дете с тегло, по-високо от 800 грама, изглежда или като признание за абсолютната медицинска некомпетентност и безсилие на българското здравеопазване да се погрижи за тези деца, които се раждат с екстремна степен на недоносеност, или като стремеж да се фалшифицира статистиката на перинаталната смъртност, се твърди в писмото.

Друг тревожен аспект на планираната в наредбата промяна е имплицитното послание, което се изпраща до медицинските професионалисти, натоварени с нелеката отговорност да се грижат за тези най-уязвими пациенти. Ако според един нормативен акт бебето е “жизнеспособно” едва след навършване на определена гестационна възраст и тегло, то всички бебета, които не могат да изпълнят поставената норма, априори се приемат за “нежизнеспособни”, освен ако не се окажат изнадващо издръжливи и не оцелеят до 72-ия час след раждането, коментират авторите.

Неправителствените организации възразяват и срещу срещу промяната на границата за отграничаване на “аборт” от “раждане”, като настояват да бъде върната предходно действащата дефиниция (за раждане да се счита плод с телесна маса при раждането 600 и повече грама) и за всички недоносени новородени.

Източник: НМД