Училището е основният източник на подкрепа за родителите на деца със специални образователни потребности

Deca.bg Новини

Над 250 учители, директори и специалисти обсъдиха предизвикателствата, които срещат във всекидневната си работа, образователните политики и практическите измерения на приобщаващото образование на международната конференция по приобщаващо образование, която се проведе в Аулата на СУ в събота.

Конференцията беше открита от зам.-министъра на образованието Ваня Кастрева и председателя на Комисията по образованието и науката Милена Дамянова. Събранието е организирано от Център за приобщаващо образование в партньорство със СУ „Св. Климент Охридски“ и с подкрепата на Фондация „Америка за България“ като част от програмата „Едно училище за всички“.

Как може училището да бъде едно за всички деца или как се постига приобщаващото образование? На този въпрос е важно да отговорят образователните политики днес в България, защото от това имат нужда практиците – учители, директори, педагози, психолози, които работят с децата със специални образователни потребности.

Специалистите заявиха готовността си да работят за ефективен модел за приобщаващо училище, който да бъде от полза на учителите, родителите и най-вече да се вслуша в децата. „Ние работим с училището, а не в училището. Стремим се да бъдем партньори с учителите и директорите, за да им дадем необходимата подкрепа и сами да постигнат промяната, която искат. Опитът ни показва, че когато един учител е подкрепен, той самият е подкрепящ. Когато има знанията и уменията да отговори на различните нужди в час и разполага с чувствителността да проследи резултатите от начина си на преподаване, той е уверен, че помага на всички деца да постигат напредък“, каза Ива Бонева, изпълнителен директор на Център за приобщаващо образование (ЦПО).

Училището е основният източник на подкрепа за родителите на деца със специални образователни потребности (СОП), сочат резултатите от национално представително проучване, проведено от Глобал Метрикс по поръчка на ЦПО. 64% от тези родители разчитат на учителя на детето си. 93% от родителите на деца със СОП имат доверие на учителите, а 43% от родителите общуват всяка седмица с учителите на децата си.

За активно включване на всички заинтересовани страни в обсъждането на Закона за училищното и предучилищното образование призова Ваня Кастрева, а Милена Дамянова подчерта желанието си за промени в закона, тъй като от забавянето и отлагането потърпевши са единствено децата.

Проф. Дъглас Чийни от Вашингтонския университет, който беше един от лекторите на конференцията, сподели впечатления от посещението си в България на пет общообразователни училища и маркира отговорите на най-често задаваните му въпроси от българските учители. Той даде информация за приобщаващите практики в САЩ и какво означава приобщаване на всички ученици, различните стилове на учене и преподаване в малки групи, как да въвлечем родителите в училища, както и изграждане на силни лидерски екипи в училище. Проф. Чийни е един от водещите американски специалисти в областта на емоционалните и поведенчески проблеми с повече от 40-годишен опит в сферата на приобщаващото образование.

Д-р Джон Рейвънскрофт разказа за концепцията „детето в центъра“ и фокусира вниманието на аудиторията върху това как чрез сътрудничество и работа в екип е възможно да се адресират нуждите на децата от допълнителна подкрепа. Той представи примери за подходи за обмяна на добри практики, които се прилагат в Шотландия, сподели шотландския опит за развитие на потенциала на всяко дете и постави въпроса от какъв тип образование ще имат нужда нашите деца в бъдеще.

Осигуряването на постоянна подкрепа за учителите, които работят с деца със СОП, разгледа д-р Джералдин Сканлън, психолог от Дъблинския университет. Тя акцентира върху факта, че приобщаващото образование е трансформация, защото изисква развиване и преструктуриране на училището и учебния процес. Д-р Сканлън сподели своя опит, свързан с ефективното въвеждане на философията на приемането на всички деца, независимо от вида допълнителна подкрепа, от която се нуждаят в училище. Българските традиции в сферата на социалната интеграция и приобщаване чрез образование припомни проф. Силвия Николаева.

Всички презентации от конференцията могат да бъдат разгледани на виртуалния център за приобщаващо образование www.priobshti.se. Той събира на едно място ресурси в подкрепа на учители, родители и специалисти в сферата на специфичните обучителни трудности и е част от програмата „Едно училище за всички“, която се осъществява с подкрепата на Фондация „Америка за България“ и работи с учители и специалисти от 5 общообразователни училища в страната. Център за приобщаващо образование си взаимодейства с училищата-партньори по проекта, за да създаде български модел за изграждане на приобщаващо училище, който в последствие да помогне на повече училища.

Източник: Дневник