Между закрилата и наказанието: В интерната

Андрей Гетов Актуално от БХК, Мултимедия

От 1958 г. до днес в България действа Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Той урежда мерките, налагани на децата, извършили „действия, противоречащи на морала“. В първото видео от поредицата „Между закрилата и наказанието” научихте за какви прояви законът настанява деца в социално-педагогически интернати (СПИ) или възпитателни училища-интернати (ВУИ). Гледайте го тук: http://ow.ly/FldyZ

Как всъщност едно дете стига до възпитателно дело и какво се случва с него в интерната? Във второто видео от поредицата ще разберете получават ли правна помощ и социална подкрепа детето и семейството му по време на делото. Експерти говорят за качеството на образователния процес и грижата за физическото и психичното здраве в интернатите и за методите на възпитание в тях. Как се прилага закон от 60-те към действителността на 21-ви век?

С участието на експерти на Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД), УНИЦЕФ, Институт за социални дейности и практики (ИСДП), Национална мрежа за децата (НМД), директора на Националния превантивен механизъм към офиса на националния омбудсман, както и на млад мъж, израснал в институция.

Поредицата „Между закрилата и наказанието“ е част от проекта „Деца, лишени от свобода в централна и източна Европа: между наследството и реформата” от общата програма „Основни права и правосъдие“ на Генералната дирекция „Правосъдие“ на Европейската комисия.

Продукция на Български хелзинкски комитет