Ще ги изядеш всичките или ще ти ги изсипя във врата

Deca.bg Новини

Всяко дете има право мнението му да бъде зачитано. Насърчаването на детето да прави избор го учи на независимост. Упражняването на правото на мнение е процес, в който то се учи да формира и да изказва мисли. Ако участва във вземането на решения по въпроси за своя живот, то ще знае как да прави това много по-добре, когато порасне. Включително и защото ще знае, че вземането на решения е последвано от ангажимент и отговорност за изпълнението им.

Това е част от посланието на кампанията на Национална мрежа за децата  „Знаеш ли?“, която цели да повиши обществената чувствителност към правата на децата.

Видеото „Вечерята“ (в което присъства познатата на всички българи реплика „Ще ги изядеш всичките, защото иначе ще ти ги изсипя във врата“) е част от кампанията на Национална мрежа за децата, която започна на 20 ноември, когато светът отбеляза 25-годишнината от приемането на най-бързо и най-широко ратифицирания международен документ в историята на човешките права – Конвенцията на ООН за правата на детето. Тя променя начина, по който се отнасяме към децата като към същества с ясно определени права, а не като към пасивни обекти.

Източник: Дневник