Деца ще изработят сайт за превенция на престъпления срещу и от деца

Deca.bg Новини

Ученици от столична гимназия ще изработят интернет сайт за превенция на престъпления срещу и от деца, съобщиха от пресцентъра на МВР. Възпитаниците на Професионалната гимназия по електротехника и автоматика (ПГЕА) са спечелили конкурс в рамките на проект „Подобряване закрилата на детето и превенция на детската престъпност“.

Целта на сайта е да разясни на децата какви са правата и задълженията им, да им даде основни правила за лична безопасност и държание, да им подскаже модели на поведение в случаи, когато те самите или техни познати са в риск или са станали жертва на престъпление или противоправно деяние.

В сайта ще бъдат публикувани координати на компетентни служби, към които подрастващите ще могат да се обръщат с въпроси или когато имат нужда от съвет или помощ. Ще има и полезна информация за родителите, свързана с това как да гарантират сигурна среда в процеса на отглеждане и възпитаване на децата си. Ще има и полезна и актуална информация от специалистите, които работят с деца.

Проектът е финансиран по Българо-швейцарска програма за сътрудничество и се изпълнява от Главна дирекция „Криминална полиция“ (ГДКП). Училищният конкурс беше обявен през юни от Министерството на образованието, а победителят е определен от специална комисия в ГДКП. Като награда за успешно разработения проект, ПГЕА ще получи компютър.

Източник: Дневник