Сдружение съобщи за грубо нарушаване на правата на дете в интервю по ТВ7

Deca.bg Новини

Ние от Национална мрежа за децата, обединение от 124 граждански организации в България, категорично се противопоставяме децата жертви на сексуално насилие да бъдат показвани и разпитвани в българските медии.

Това се казва в разпратено до медиите отворено писмо на организацията, адресирано до ТВ7, Съвета за електронни медии, Държавната агенция за закрила на детето, Омбудсмана на република България, Националния съвет за саморегулация, Националния съвет за журналистическа етика, Асоциацията на европейските журналисти по повод интервю с изнасилено 8-годишно момиче от село Калоянци, излъчено на 12 октомври по ТВ7, в което се разказва подробно как се е случило насилието.

Национална мрежа за децата настоява телевизията да свали незабавно интервюто от интернет страницата си и произнасяне на СЕМ, ДАЗД и Институцията на Омбудсмана по казуса.

Ето останалата част от откритото писмо на организацията:

Показването на децата по телевизията и задаването на подобни директни въпроси, особено когато те са в уязвима ситуация, води до чувства на срам, на вина, на гняв и промяна в поведението на детето. Въздействието може да бъде опустошително и да доведе до дълготрайни психични проблеми през целия живот на човека. Разкриването на самоличността на детето е отпечатък за цял живот. Други рискове свързани с участията на деца в медийни предавания и проекти са

начинът, по който това се възприема от техните връстници

Даваме ли си сметка как излагането на показ на детето, неговата лична история и/или тази на семейството му ще бъде посрещната от неговите приятели, съученици и как то ще намери отново своето място в училище и неговата си среда? Разбираме решението на родителите от с. Калоянци да се появяват в медиите, за да разкажат за случилото се с цел привличане на общественото внимание и търсене на възмездие. В същото време считаме, че липсата на родителско знание за негативния ефект на показването на детето им пред камери

не оправдава нито една медия да се възползва от това и да нарушава правата на детето 

Смятаме, че интервюто и излъчването му са пряко нарушаване на правата на детето, създават сериозни рискове за здравето и развитието му и противоречат на международните и българските етични стандарти свързани с отразяването на теми, касаещи деца. Конвенцията на ООН за правата на детето, ратифицирана от българското правителство, и Закона за закрила на детето изискват зачитане и уважение на личността на детето, осигуряване на неговия най-добър интерес и специална закрила на дете в риск.

Етичният кодекс на българските медии, както и насоките и принципите за отразяване на въпросите, засягащи децата на Международната федерация на журналистите за поддържане на най-високи стандарти на етично поведение, когато отразяват теми, свързани с деца, препоръчват:

1. Да се избягва използването на стереотипи и сензационни материали за рекламиране на журналистическа информация, включваща деца.

2. Да се избягва включването в програми и публикуването на образи, които нахлуват в медийното пространство на децата с информация, която може да им нанесе вреда.

3. Предпазване на децата от визуалното им или по друг начин идентифициране, освен когато то е явно в обществен интерес.

Предаването и интервюто с детето категорично противоречат и на Критериите за оценка на съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата (приети на основание на чл. 32, ал. 5 от Закона за радиото и телевизията, Протокол № 48 от 25.10.2011 г. на Съвета за електронни медии, и в сила от датата на приемането им“, се подчертава в писмото на Националната мрежа за децата.

Източник: Дневник