УНИЦЕФ: За да се намали зависимостта от институционална грижа за децата, трябва да се подкрепят уязвимите семейства

Deca.bg Доклади и становища, Новини

Най-малко 1.4 милиона деца в 26 страни в Централна и Източна Европа и Централна Азия растат разделени от биологичните си родители, често в институционална среда, което влияе на тяхното развитие.

Институционалната грижа може да подкопае физическото, интелектуалното и емоционалното развитие на децата, а изследванията показват, че семейните и базирани в общността услуги, са по-ефективни разходи в дългосрочен план. Настаняването на дете за една година в институция струва средно 3 800 долара държавна помощ, в сравнение с 2 800 долара в приемна грижа, и далеч по-малко, ако това дете живее със семейството си, сочи проучване на УНИЦЕФ от 2010 година.

Подпомагането на семейства в риск от раздяла може да намали необходимостта от институционална грижа и да затвърди правото на всички деца да бъдат отглеждани в грижовна семейна среда. Около това мнение са се обединили участниците в дискусия, организирана от УНИЦЕФ и България, едновременно със септемврийската среща на Изпълнителния съвет на УНИЦЕФ.

„Грижата от семеен тип е най-добрият вариант за децата, а институционалната грижа е най-малко желателната алтернатива“, заяви изпълнителният директор на УНИЦЕФ Антъни Лейк

Ето и данните за страните от Централна и Източна Европа и Централна Азия: 

– Броят на децата в институции намалява, но половината от 1.4 милиона деца в региона, които израстват разделени от биологичните си родители, живеят в големи институции.

– Девет от десет деца, живеещи в институции, имат един или двамата живи родители.

– В някои страни, децата с увреждания представляват до 60 % от всички деца в институции, което се дължи на липсата на здравни грижи и приобщаващо образование в техните общности.

– Децата от малцинствени етнически групи, деца на самотни родители и други уязвими групи са предимно в институции.

– При много малките деца е три до шест пъти по-вероятно те да бъдат изоставени или настанени във формална грижа в критичен етап от тяхното физическо, психическо и емоционално развитие.

Много страни в Централна и Източна Европа и Централна Азия показват забележителен напредък в грижата за децата. През последните години стратегическата промяна на политиката от настаняване на децата в институции към подкрепа за уязвимите семейства, е помогнала да се избегне ненужна раздяла на семейство.

„В България продължаващите реформи помагат все повече семейства да останат заедно“, коментира Стефан Тафров, постоянен представител на България в ООН и заместник-председател на бюрото на Изпълнителния съвет на УНИЦЕФ, който председателства дискусията. По думите му трябва да се надгражда върху този напредък, като се засили подкрепата за родителите и се предприеме по-цялостен и гъвкав подход, отразяващ потребностите на отделните семейства.

Източник: dnevnik.bg