Между закрилата и наказанието

Deca.bg Актуално от БХК, Мултимедия

От 1958 г. до днес в България действа Закон за борба срещу
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Той урежда
мерките, налагани на децата, извършили „действия, противоречащи на
морала“. Коя е най-тежката налагана мярка и какво всъщност законът счита
за „противообществена проява“? Как се прилага законът към
действителността на 21-ви век?

Научете повече в поредицата на Български хелзинкски комитет „Между
закрилата и наказанието“. Тя е част от проекта „Деца, лишени от свобода
в централна и източна Европа: между наследството и реформата” от общата
програма „Основни права и правосъдие“ на Генералната дирекция
„Правосъдие“ на Европейската комисия.