Учители ще бъдат обучени да оказват първа помощ на деца

Deca.bg Новини

200 учители от цялата страна ще преминат „Основен курс за оказване на първа долекарска помощ на деца и ученици“ и обучение за „Превенция на бедствията и авариите“, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. Решението правителството е взело след актуализацията на приетата през април 2014 г. Национална програма „Квалификация“ поради наличието на неизразходвани средства по две от мерките на програмата.

Част от освободените средства се пренасочват към изпълнение на дейности по програма ЕУРОПРОФ във връзка със сключен през 2012 г. меморандум между образователните министерства на България и Испания за обучение на учители по испански език и литература.

Ще бъдат отпуснати и средства за поддръжката на сайта zonaznanie.com, който се администрира от Регионалния инспекторат по образованието – Варна. Страницата е създадена в изпълнение на Националната програма „Квалификация“.

 

Източник: dnevnik.bg