Срещата между чуждестранни кандидат-осиновители и децата става задължителна

Deca.bg Новини

Срещата между чужденците, които искат да осиновят българче, и самото дете става задължителна, съобщи Монитор. Това предвижда промяна в наредбата, която регламентира международните осиновявания у нас.

Според промените задграничните кандидати вече няма да могат да осиновят българче, без да се срещнат лично с него. Досега разговорът между децата и потенциалните осиновители беше само препоръчителен. Идеята на експертите, изготвили проект за изцяло нова наредба, уреждаща тези процедури, обаче е детето също да е наясно къде отива.

Част от новите текстове предвиждат и молбата за осиновяване на българче от чужди граждани вече да се изготвя от самите кандидати. Целта била чужденците сами да кажат мотивите и предпочитанията си, а не процесът да се шаблонизира, като всички отговори се изготвят от посредническите агенции.

За първи път се предвижда и възможност след вписване в регистъра по искане на чужденеца кандидат-осиновител да се спре участието му в процедурата за период от 12 месеца. При това, без да загуби поредността си на вписване. Това се прави, в случай че кандидатите са подали документи в няколко страни и в някоя от тях вече са на по-напреднал етап – примерно срещи с детето, обясниха от Министерството на правосъдието.

Източник: Национална Мрежа за Децата