13 центъра за деца отварят врати в София

Deca.bg Новини

Очаква се всички те да заработят в началото на февруари 2015 г.

13 центъра за деца със специални нужди и лишени от родителска грижа предстои да бъдат открити в столицата. Те ще по-добри условия от тези в големите институции.

Общо 206 деца се очаква да бъдат изведени от домовете в началото на 2015 г. В тези къщички те трябва да получат грижа по близка до семейната среда. В един от центровете ще бъдат настанени 14 деца. В него има оборудване и за тези със специални нужди.

Персоналът обаче се оказва проблем. От дирекция „Социални дейности“ към столична община отчитат остър недостиг на кадри, които да се грижат за децата.

Очаква се всички центрове да заработят в началото на февруари 2015 г.

Източник: news7.bg