БНБ не позволи достъпа до дарителска сметка на дете в КТБ

Deca.bg Новини

В поставената под специален надзор Корпоративна търговска банка АД (КТБ АД) има блокирана дарителса сметка на дете, болно от церебрална парализа. Неговата майка се е обърнала за помощ към Българската народна банка (БНБ)като е отправила молба да получи достъп до въпросните средства. Сметката е била октрита преди време във финасовата институция, като са били преведени множество кампании за набиране на средства. Парите са необходими за лечението на детето, както и за изследвания в Германия, които трябва да се проведат през този месец.

Родителката на болното дете е изпратила молба до централната банка и до квесторите, назначени в Корпоративна търговска банка АД, в която обяснява реалното му състояние. По нейните думи то е със степен на увреждане 89%, като не може да се грижи само за себе си. На месец за детето са нужни между 156 и 527 лв. Отделно за лекарствата му са необходими допълнително по 100 лв. По думите на майката парите, които са блокирани в КТБ АД, са необходими за покриване на тези разходи, както и за извършване на изследвания в Германия, тъй като доходите на семейството не достигат.

От Българска народна банка обаче връщат отговор на жената, че нейната молба не може да бъде удовлетворена. Като причина за отказа се посочва решението от 20 юни 2014 г., с което Корпоративна търговска банка АД беше поставена под специален надзор. В писмото на централната банка се посочва, че банковата дейност е била ограничена, като това е станало „включително чрез спиране изплащането на нейните задължения“.

В конкретния случай обаче не става дума за задължения на финансовата институция под специален надзор, а за разрешаване ползването на средствата, които са били събрани за лечение на детето. От централната банка подчертават, че „предвид наложеното цалостно ограничение на дейността на КТБ АД не е налице правен механизъм за осигураване ползването на събраните по тази сметка средства към настоящия момент“.

Отказът обаче на БНБ не е основателен, тъй като има разлика между отнет лиценз на банка и забрана за дейност по лиценза. Във втория случай, който се отнася до Корпоративна търговска банка в момента, Управителния съвет на централната банка може да разреши отпадането на забраната по отношение на дадена банкова сметка.

След този случай майки, с депозити в КТБ, изпратиха писмо до медиите, в което коментират: „Цинично в случая е, че БНБ вече е давала разрешение за изключения по въведени от нея забрани даже за по-крайни случаи – за превод от сметки на самата КТБ АД. Не считаме, че банковите чиновници са с толкова къса памет, че да не помнят, че на 25.06.2014 г. БНБ с решение на Управителния си съвет разрешава на квесторите на КТБ АД да се преведат по сметка на Фонда за гарантиране на влоговете сума от 30 109 201, 10 лв.“.

Майките, вложителки в КТБ АД, отправят няколко въпроса към централната банка: „Добре е БНБ да допълни отговора си до майката и да й обясни защо Фонда има по-важни и по-належащи нужди от тези на болното й дете? Защо за Фонда има правен механизъм да получи парите си от КТБ АД, а за дедето й няма такъв? Питаме БНБ – защо преводна сума от 30 милиона лева от сметка на КТБ АД няма да дестабилизира страдащата от ликвидна криза банка, но превод на суми от сметката на детето в диапазона от 156 до 527 лв. могат да фалират банката?“.

По техните думи е „чудовищно“ в отговора на централната банка да се предлага на родителите да потърсят „съдействие от друга търговска банка в страната за осигуряване на финансиране срещу обезпечаване на евентуален кредит с вземането по набирателната сметка в КТБ АД“. В допълнение от БНБ подчертават, че е налице „възможност да бъде договорен няколкомесечен гратисен период по евентуален бъдещ кредит, което да улесни месечните плащания чрез отлагане на плащания по главница“.

Източник: econ.bg